Socjologia ogólna - strona 9

Warstwy, klasy, kasty

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Warstwy KLASY KASTY Pojęcie stratyfikacji wyraża fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania, niezależnie od tego, czy będą to relacje władzy , przywileju czy prestiżu . Mówiąc prościej,

Socjologia - więź społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Więź społeczna Podstawowym elementem ludzkiego istnienia jest działanie. Wszystko co robimy, jest skierowane na nas samych bądź na innych ludzi. Ukierunkowanie naszych czynów na inne osoby jest podstawą do powstawania interakcji. Stanowi ona proces, poprzez który dana jednostka działa na inną oso...

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1253

Socjologia ćwiczenia nr 1-2 BARBARA SZACKA „Wprowadzenie do socjologii” fragmenty Socjalizacja - to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. Jest to ...

Wspólnota i stowarzyszenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

Referat w pigułce ( Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury) Pozytywny stosunek miedzy ludzmi opart na odwzajemnionych aktach wspomagania, popierania, ulatwiania tworzy grupe zwana zwiazkiem. Zwiazek ten może miech charakter wspolnoty lub...

Socjologia ogólna - zagadnienia i odpowiedzi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 742

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii KONSERWATYZM Szacki - nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okres...

Socjologia - zbiorowości społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE Zbiorem społecznym nazywamy ogół ludzi posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy. Mówiąc inaczej, są t...

Środowiska społeczne - omówienie

 • Socjologia ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Środowisko społeczne Wykład nr 1 I. Środowisko - element struktury przyrodniczej, społecznej i kulturalnej, które działają na jednostkę przez dłuższy lub krótszy okres czasu ze znaczną siłą, którą postrzega się jako samorzutny lub zorganizowany system. W rodzinie istnieje i samorzutny i zorganizow...

Socjologia ogólna -wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Adam Roter
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2751

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: historia powstania socjologii, człowiek jako istota biopsychospołeczna, modele przekazu kulury, socjalizacja a wychowanie, osobowość społeczna jednostki. ...