Środowiska społeczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowiska społeczne - omówienie - strona 1 Środowiska społeczne - omówienie - strona 2 Środowiska społeczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Środowisko społeczne Wykład nr 1 I. Środowisko - element struktury przyrodniczej, społecznej i kulturalnej, które działają na jednostkę przez dłuższy lub krótszy okres czasu ze znaczną siłą, którą postrzega się jako samorzutny lub zorganizowany system.
W rodzinie istnieje i samorzutny i zorganizowany system oddziaływania. Ale przeważa samorzutny system.
Środowiska o zorganizowanym systemie oddziaływania to m.in. szkoły, ośrodki wychowawcze.
II. Środowisko życia - zespół warunków przyrodniczych, kulturowych, społecznych, wśród których żyje jednostka i zespół czynników przekształcających jej osobowość.
Media i kościół bardzo silnie oddziaływują na osobowość (a nie są instytucjami stworzonymi do tego celowo, dydaktycznie).
Dwa elementy (podstawowe cechy) środowiska:
a) czas; b) siła oddziaływania. Czas i siła oddziaływania to niezmienne, stałe elementy przestrzeni społecznej.
III. Podstawowe kategorie, które są związane ze środowiskiem życia, społecznym, wychowawczym: Tradycyjnie środowisko pojmuje się jako strukturę związaną terytorialnie z pewną przestrzenią. Tradycyjny podział na miasto i wieś. Współczesne rozumienie środowiska bierze również pod uwagę swoiste środowiska funkcjonalne. Podstawą rozumienia tego współczesnego pojęcia środowiska są określone styczności społeczne (relacje). Podstawą rozróżnienia środowisk są relacje. Związek jednostki ze środowiskiem jest ścisły i jest to relacja zwrotna. Każdy z nas ma potencjalną siłę i zdolność do przekształcania środowiska, a ono silnie oddziaływują na nas. Związek jednostki ze środowiskiem ujmuje się w typologii postaw wobec tego środowiska. Postawy wobec środowiska:
bierna - nie modyfikujemy środowiska, funkcjonujemy w nim;
czynna - zmieniamy środowisko, np. gdy bierzemy udział w wyborach;
obronna - np. obrona doliny Rospudy, strajki.
Z punktu widzenia związku jednostki ze środowiskiem wyodrębnia się następujące cechy środowiska:
subiektywność np. nie kasowanie biletu w tramwaju;
obiektywność np. skasowanie biletu w tramwaju;
środowisko bezpośrednio oddziałujące - bezpośrednie zakazy;
środowisko pośrednio oddziałujące - przekazywanie wartości. Z punktu widzenia specyfiki elementów składających się na środowisko wyróżnia się środowisko:
materialne - instytucje, książki;
niematerialne - wartości, normy, tradycje.
Z punktu widzenia dostępności elementów środowiska wyróżnia się środowisko:


(…)

… podstaw teoretycznych pedagogiki społecznej, sformułowanie przedmiotu i zadań pedagogiki społecznej.
Pierwszym ośrodkiem naukowym zajmującym się badaniem pedagogiki społecznej jest Warszawa (Helena Radlińska).
Badanie środowiska związane było w tym trudnym okresie z: dążeniami niepodległościowymi (wychowanie aktywnego człowieka, ponieważ tylko aktywny człowiek może zmieniać środowisko) i edukacją…
… o tym, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
Wykład nr 3
Podstawowe koncepcje w pedagogice społecznej:
I. Helena Radlińska Pierwszy pedagog społeczny. Wprowadziła jako pierwsza zespołowe badania pedagogiczne. Dlaczego zespołowe? Miła koncepcją, aby pedagog nie był osamotniony w badaniu środowiska. Poza tym ważne jest to, by można było spojrzeć na to środowisko z różnych punktów widzenia (z punktu widzenia socjologa…
… organizacji domów dziecka (lata '30).
Wg niego dziecko osierocone powinno mieć takie same prawa i sytuacje jak dziecko wychowane w normalnej rodzinie.
System opracowany przez Babickiego: system rodzynkowy. Dzieci były podzielone na grupy (8-10 osobowe, koedukacyjne). Każda grupa zajmowała jakąś przestrzeń w domu dziecka. Starsze dzieci zajmowały się młodszymi - istniał podział obowiązków. Taka rodzinka miała…
… do posiadania własnych rzeczy; zastąpienie określenia „sierota” nazwą „dziecko opuszczone”.
Waga wykształcenia osób pracujących w domach dziecka.
Wg niego każdy wychowawca pracujący w domu dziecka powinien posiadać wiedzę z koncepcji rozwojowych. Cztery etapy rozwoju: 1) Od urodzenia do 8 roku życia
Osoba dorosła w pełni odpowiada za rozwój dziecka w tym okresie, dlatego dziecko szczególnie musi być otoczone…
… do rozpoczęcia własnego życia.
Nawet obecnie sięga się jeszcze do koncepcji Babickiego.
IV. Ryszard Wroczyński Lata po II wojnie (koniec '40, '50, początek '60). Środowisko niezmiennie jest związane z wychowaniem.
Możliwość zmiany środowiska poprzez edukację (tylko dzięki edukacji możemy cokolwiek zmieniać w środowisku). Trzy podstawowe możliwości działalności środowiskowej:
1) Kompensacja (Wyrównywanie braków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz