Wykład 1.pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1.pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa - strona 1 Wykład 1.pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa - strona 2

Fragment notatki:

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
Dr Krystyna Korneta (egzamin) Literatura obowiązkowa. „Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej” Warszawa 1999
„Pedagogika społeczna” Warszawa 1995
„Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki” tom I,II Warszawa 2007
WYKŁAD 1. Pedagogika społeczna, jako dyscyplina naukowa. Główne kierunki pedagogiki. Pedagogika społeczna- jest częścią pedagogiki ogólnej. Zajmuje się tą częścią teorii wychowania, która skupiona jest wokół środków wychowawczych oddziałujących na wychowanka, które warunkują jego rozwój i decydują o rezultatach działalności wychowawczej. Pedagogika społeczna analizuje rodzaje potrzeb wychowawczych, które pojawiają się na różnych etapach życia człowieka. W szczególny sposób pedagogika społeczna zajmuje się środowiskiem wychowawczym i całą społeczną sytuacją wychowanka.
Pedagogika społeczna- to dział pedagogiki zajmujący się problematyką środowiskowych uwarunkowań w procesie wychowawczo-opiekuńczym oraz rozwoju człowieka w różnych etapach życia. Wg. Radlińskiej pedagogika społeczna- jest nauką praktyczną, emocjonalną na skrzyżowaniu biologicznych i społecznych nauk o człowieku a także nauk związanych z etyką. Pedagogika ta interesuje się wpływem jaki wywiera jednostka na środowisko i odwrotnie. Bada oddziaływania środowiskowe na człowieka i odnosi je do różnych faz życia. Zwraca uwagę na kulturę i tradycję wartości jakie są podtrzymywane. Wg. Aleksandra Kamińskiego pedagogika społeczna jest:
nauką praktyczną
nauką mającą służyć ludzkim potrzebom jednostki i społeczeństwa
nauka współpracująca z naukami biologicznymi, humanistycznymi i społecznymi. Wg Tadeusza Frąckowiaka pedagogika społeczna jest humanistyczną refleksją o człowieku i środowisku.
Ponadto mówiąc o definicjach pedagogiki społecznej należy zaznaczyć, że może być ona rozumiana w znaczeniu szerszym oraz zawężonym. W ujęciu szerszym pedagogika społeczna jest dziedziną nauki, która zajmuje się środowiskiem, jednostką oraz ich wzajemnymi oddziaływaniami na siebie. W ujęciu o obserwowane oddziaływania nauka ta koncentruje się na powstających w ich wyniku czynnikach powodujących sukcesy- powodzenie, bądź porażki w oddziaływaniach wychowawczych i dydaktycznych. W ujęciu węższym zaś pedagogika społeczna jest rozumiana jako dyscyplina naukowa zajmująca się pracą socjalną. Tym samym obejmuje swymi oddziaływaniami ludzi w każdym wieku.
Przedmiot (zakres) pedagogiki społecznej

(…)

… Pedagogika społeczna to nauka praktyczna, która rozwija się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, nauk biologicznych, nauk społecznych z etyką i kulturoznawstwa. Dzięki własnemu sposobowi widzenia przedmiotem pedagogiki społecznej jest zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i środowiska, zainteresowanie wpływem warunków bytu i kręgu kultury na człowieka w różnych fazach jego życia. Pedagogika społeczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz