Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

note /search

Patologie społeczne - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Patologie spoeczne 09.03.2014. Zaoenia organizacyjne do realizacji przedmiotu Oglna tematyka zagadnie: 1. Prba definicji patologii spoecznej. 2. Relatywizm czy rygoryzm moralny-dylematy wspczesnoœci. 3. Teoria stygmatyzacji. 4. Stereotypy i uprzedzenia. 5. Przestpstwa z nienawiœci-terroryzm. ...

Edukacja przyrodnicza - podstawowe pojęcia

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Podstawy wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Podstawy wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej 16.03.2014 dr Lidia Pawelec Literatura: Helena Gutowska Œrodowisko spoeczo-przyrodnicze w klasach I-III ksika metodyczna Lelonek Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III Zioo edukacja œrodowiska na poziomie nauczania zintegrowanego Frtczakowi...

Projektowanie rozwoju i awansu zawodowego

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Projektowanie awansu zawodowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Projektowanie rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela doktor Krystyna Korneta Zaliczenie 27 kwietnia- praca pisemna 6.04.2014 1.Oglna charakterystyka gwnych teorii rozwoju zawodowego: a) teoria cech i czynnikw b) teoria psychodynamiczna ...

Wykład 1.pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Dr Krystyna Korneta (egzamin) Literatura obowiązkowa. „Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej” Warszawa 1999 „Pedagogika społeczna” Warszawa 1995 „Pedagogika społeczna.

Wykład 2 i 3. Charakterystyka metodologiczna pedagogiki

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

23.11.2013 PROFILAKTYKA SPOŁECZNA- zapobieganie wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej. Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, patolog...

Niemierko,ocenianie, pomiar

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Diagnostyka pedagogiczna i doradztwo wychowawcze Literatura *Deptuła M. (red.) „Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej” Bydgoszcz 2006 *Lisowska E. „Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną” Kielce 2008 *Górniewicz E. „Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci” ...

Pojęcia i systemy pedagogiczne - historia

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pojęcia i systemy pedagogiczne Szczegółowy program nauczania 1. Wychowanie 2. Pedagogika 3. Nauczanie 4. Kształcenie 5.Pojęcie systemu nauczania. - „system dydaktyczno - wychowawczy, zespół elementów obejmujących cele i treści kształcenia i wychowania, nauczycieli, uczniów i środowisko dydaktycz...

Zarządzanie nauka czy sztuka

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Teoria organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2961

Odpowiada na pytanie czy zarządzanie jest sztuką czy nauką? Przestawia pogląd Luttera Gulicka i Henrego Bottingera, także to co ja myślę na temat tak postawionego pytania. Zarządzanie nauka czy sztuka L. Gulick określił kierowanie jako “dziedzinę wiedzy”, która dąży do systematycznego zrozumienia,...

Socjologia - zagadnienia do kolokwium

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Socjologia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4641

W materiałach znajdują się bardzo krótko opracowane zagadnienia na kolokwium. Wyjaśnione zagadnienia to: socjalizacja, mechanizmy socjalizacji i specyficzne rodzaje socjalizacji. Dokument ma objętość niecałej strony. ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM Socjologia 13.11.2011r. 1. Co to jest socjalizacja? Soc...

Kierowanie przedsiębiorstwem

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Kierowanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2443

ISTOTA PROCESU KIEROWANIA I JEGO FUNKCJE KIEROWANIE (ZARZĄDZANIE) - to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów. PLANOWANIE - proces ustalania celów i odpowiedni...