Pojęcia i systemy pedagogiczne - historia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i systemy pedagogiczne - historia - strona 1 Pojęcia i systemy pedagogiczne - historia - strona 2 Pojęcia i systemy pedagogiczne - historia - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcia i systemy pedagogiczne Szczegółowy program nauczania 1. Wychowanie
2. Pedagogika
3. Nauczanie
4. Kształcenie
5.Pojęcie systemu nauczania. - „system dydaktyczno - wychowawczy, zespół elementów obejmujących cele i treści kształcenia i wychowania, nauczycieli, uczniów i środowisko dydaktyczno - wychowawcze, jak również swoiste związki i zależności między tymi elementami; naczelną ideą s. d. - w. jest takie ukształtowanie tych elementów i związków, aby - funkcjonując jako harmonijnie funkcjonująca całość - jak najlepiej służyły osiąganiu celów kształcenia.” (W. Okoń, Słownik Pedagogiczny. PWN, W- wa 1984, s. 294). - „ system oświatowy, ogół odpowiednio powiązanych ze sobą placówek i instytucji wychowania bezpośredniego i pośredniego, umożliwiających obywatelom zdobywanie wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz wszechstronny rozwój osobowości. Na s.o. składają się następujące człony: system wychowania rodzinnego, system szkolnictwa, system kształcenia ustawicznego i system wychowania równoległego. „ (Tamże s. 295).
- „system szkolnictwa (system szkolny), ogół szkół i przedszkoli wraz z nauczycielami (studentami), programami, bazą lokalowo - terenową i wyposażeniem oraz ogół związków między szkołami a administracją szkolną, instytucjami finansującymi szkoły i innymi instytucjami społecznymi i kulturalnymi ; do s.sz. zalicza się również takie placówki jak domy dziecka, poradnie wychowawczo - zawodowe , świetlice i in. (Tamże). - „system wychowania, ogół instytucji i osób zespolonych ze sobą harmonijnie i realizujących działalność wychowawczą na rzecz wspólnego celi. (Tamże). 6.. System nauczania w starożytnej Grecji.
- Dziedzictwo kultury kreteńskiej, 1450 r. p.n.e. wybuch wulkanu Santorini (Theira).
- Wpływy Egiptu, Mezopotamii i innych ludów starożytności. - Pismo kreteńskie i pismo fenickie, literatura, rzeźba, architektura. - VI w. p.n.e. wychowanie spartańskie - ideał homerycki.
- Demokracja ateńska, 594 r. p.n.e., reformy Solona, ideał kalokagatia.
- Nauka u gramatyka - 7 - 12 lat.
- Nauka u lutnisty 7 - 12 lat.
- Palestra - nauka gimnastyki 13 - 16 lat.
- Efebia 18 - 20 lat.
- Sokrates 469 - 399 r. p.n.e.
- Platon 427 - 347 r. p. n. e. - Akademia Platońska.
- Szkoła Stoików.
- Szkoła Cyników.
- Arystoteles 384 - 322 r. p. n. e.
- Liceum Arystotelesa.
- Szkoła retoryczna Isokratesa (436 - 338 r. p. n. e.).
- Szkoła filozoficzna stoików założona w 308 r. p.n.e.
- Szkoła filozoficzna epikurejczyków założona w 306 r. p.n.e.

(…)

… następujące szkoły zawodowe:
1. Szkoły przysposobienia zawodowego - miały za zadanie w ciągu 4 - 11 miesięcy zapewnić praktyczne przygotowanie zawodowe młodzieży w wieku 16 - 19 lat. 2. Zasadnicze szkoły zawodowe - miały za zadanie w ciągu 2 lat przygotować absolwentów 7 klasy szkoły podstawowej do pracy w charakterze robotników wykwalifikowanych. 3. Technika zawodowe - miały za zadanie przygotować w ciągu 4…
… jako środka zdobywania wiadomości a nie jako celu nauczania. Nauczanie języków nowożytnych w tym języka francuskiego i niemieckiego ale także arytmetyki, geografii, fizyki, historii Polski i historii powszechnej. Nauczanie języka polskiego zarówno jako celu nauczania ale także jako języka pomocniczego do nauczania łaciny. 13. Komisja Edukacji Narodowej - 14 październik 1773 r. Szczególnie zasłużyli…
… i 12 podwydziałowych. Prowincjał pijarów pełnił funkcję rektora wydziału w stosunku do szkół pijarskich. Okres III (1788 - 1794) - powolny upadek Komisji Edukacji Narodowej.
Szkoły parafialne - w 1791 r. było ich ok. 300. Rozwijały się powoli zarówno z powodu oporu szlachty jak i braku funduszów - majątki pojezuickie praw znaczone były na szkolnictwo szlacheckie. KEN poświęcała rozbudowie szkolnictwa…
…. Język polski stał się językiem wykładowym w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Onufry Kopczyński opracował „Gramatykę dla szkół narodowych” w 1778. Szkoły Komisji Edukacji Narodowej kształciły i wychowywały w duchu racjonalizmu ale i patriotyzmu polskiego. Było niezwykle ważne, szczególnie w związku z późniejszymi wydarzeniami (rozbiory). 14. Polski system oświatowy w okresie międzywojennym (1918…
… przeprowadzony w 1060 r. istnienie nieco ponad 900 tys. analfabetów i półanalfabetów, przy czym ok. 15% było w wieku do 50 lat. W latach późniejszych zjawisko analfabetyzmu wygasało w związku z egzekwowaniem obowiązku szkolnego. - Nowa ustawa o obowiązku szkolnym (marzec 1956 r.) W marcu 1956 r. uchwalono nową ustawę o obowiązku szkolnym. W stosunku do poprzedniej różniła się tym, że obowiązek szkolny inaczej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz