Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego na terenie Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego na terenie Polski - strona 1 Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego na terenie Polski - strona 2 Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego na terenie Polski - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIA XI - Oświata w okresie okupacji. I Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego na terenie Polski: 1. Szkolnictwo powszechne i średnie ogólnokształcące: Najazd Niemiec na Polskę spowodował, że szkoły we wrześniu nie zostały otwarte. Masowe otwieranie szkół nastąpiło dopiero po kampanii wrześniowej. Większość budynków szkolnych zajęło wojsko niemieckie, które ze szczególnym upodobaniem niszczyło wszystko, co na terenie szkoły znajdowało. Lepsze lokale przeznaczono na siedzibę niemieckich urzędników, żandarmerii itp. Trudności organizacyjne powodowane były również brakiem nauczycieli. Bez żadnych nakazów grono nauczycielskie przystąpiło do uruchamiania szkół tam, gdzie było to możliwe, często za pomocą rodziców dzieci. Poczucie obowiązku i patriotyczna postawa nauczycieli i rodziców zadecydowała, że już pod koniec października 1939 czynne były prawie wszystkie szkoły powszechne i większość średnich szkół ogólnokształcących. Zezwoleń na działalność nie uzyskały tylko szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Wyjątkiem było Państwowe Liceum Pedagogiczne w Siedlcach, które prowadziło normalną naukę do lata 1940r. żywiołowe uruchomienie szkolnictwa powszechnego i średniego dotyczyło nie tylko terenów, które z dniem 26 X 1939 weszły w skład Generalnej Guberni (byłe woj. Kieleckie, lubelskie, rzeszowskie, oraz część woj. Warszawskiego, krakowskiego i łódzkiego).
Stosunek do polskiego szkolnictwa w GG zmienił się radykalnie już na przełomie października i listopada 1939r. administracja cywilna rozpoczęła dzieło niszczenia oświaty i kultury polskiej. Akt aresztowania dnia 6 listopada, podstępnie ponad 180 polskich profesorów, docentów i asystentów UJ i Akademii Górniczej, rozstrzygnął los polskiego szkolnictwa wyższego.
W Krakowie masowych aresztowań nauczycieli szkół średnich dokonano już 9 listopada. Najczęściej zabierano nauczycieli z lekcji. W Warszawie likwidacji szkolnictwa średniego dokonano 15 listopada, z tym, że wyjątkowo postarano się tu o zachowanie pozorów legalności tej akcji.
Jednym z planów niszczenia kultury polskiej był memoriał noszący tytuł „ Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia”, opracowany przez dr Erharda Wetula i dr Gehrarda Hechta 25 listopada 1939. Dokument zakładał, że: dozwolone będą tylko szkoły powszechne, mają one jednak udzielać najprostszych wiadomości podstawowych, jak rachowanie, czytanie, pisanie. Nauka ważnych z narodowego punktu widzenia przedmiotów, jak: geografia, historia, literatura, jak również gimnastyka jest wykluczona. Emerytowani wysłużeni funkcjonariusze policji polskiej zostali zamianowani nauczycielami w takich szkołach ludowych. Punk ten nie został jednak zrealizowany z braku emerytów w tym czasie. Jedynym odstępstwem było pozostawienie w spokoju szkolnictwa zawodowego i polskich w nim nauczycieli.

(…)

… się w granicach Generalnego Komisariatu Litwy.
Szkolnictwo polskie ni istniało w ogóle jedynie w okręgu białostockim, który na mocy dekretu Hitlera z 1 sierpnia 1941 został czasowo wydzielony jako tzw. Bezik-Białystok i oddany pod administrację nadprezydenta Prus Wschodnich - Ericha Kocha.
Nieco korzystniejsza sytuacja polaków była na Wileńszczyźnie. Zezwolono tam na uruchomienie polskich szkół powszechnych…
… w Generalnym Gubernatorstwie (ordynacja zarządu szkolnego z 16 marca 1940) z dokumentu tego wynika, że całe szkolnictwo w GG będzie zarządzane według wytycznych Wydziału Nauki, Wychowania i Wykształcenia Ludowego przy Urzędzie Generalnego Gubernatorstwa.
Ustalenie niemieckiej administracji szkolnej, a następnie jej mocnieje spotęgowały dyskryminację szkolnictwa polskiego.
W okręgu lwowskim nakazano…
… ze „Steru”
1943 reorganizacja nauczania w polskich szkołach powszechnych, nowe zarządzenie, które miało obowiązywać od września. Rolę podręczników szkolnych przejął całkowicie „ster”. Cała treść nowego programu nauczania w szkole powszechnej ograniczała się do wąskiego zakresu prymitywnej wiedzy praktycznej i w zasadzie nie wychodził poza przedwojenne ramy klasy IV.
2. Szkolnictwo zawodowe:
Na Mozy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz