Pojęcia i systemy pedagogiczne

note /search

Pojęcia i systemy pedagogiczne - historia

  • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  • Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pojęcia i systemy pedagogiczne Szczegółowy program nauczania 1. Wychowanie 2. Pedagogika 3. Nauczanie 4. Kształcenie 5.Pojęcie systemu nauczania. - „system dydaktyczno - wychowawczy, zespół elementów obejmujących cele i treści kształcenia i wychowania, nauczycieli, uczniów i środowisko dydaktycz...

Możliwości stosowania elementów tradycyjnego i nowego wychowania w edu...

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  • Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3738

Referat został przygotowany na zajęcia z przedmiotu pojęcia i systemy pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je doc. dr Mirosław Wójcik. Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak: Johan Fridrich Herbart, tradycyjny system wychowania, ...