Tajne szkolnictwa powszechne na terenie Generalnej Guberni.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tajne szkolnictwa powszechne na terenie Generalnej Guberni.  - strona 1

Fragment notatki:

ORGANIZACJA I ZASIĘG TAJNEGO SZKOLNICTWA POWSZECHNEGO NA TERENIE GENERALNEJ GUBERNI Nauczanie przedmiotów zakazanych odbywało się indywidualnie lub grupowo w klasach szkolnych po lekcjach oficjalnych lub w prywatnych mieszkaniach nauczycieli i uczniów. W roku szkolnym 1940/41 formy tajnego nauczania pozostały w zasadzie te same, co na początku okupacji. W szkolnictwie powszechnym nauczyciele uzupełniali okrojony program przy okazji nauczania różnych przedmiotów oraz na specjalnie zorganizowanych kompletach.
Zasięg tajnego nauczania był różny w poszczególnych okręgach Generalnej Guberni. Największe jego nasilenie przypadało na okręg warszawski około 30% uczniów i 30% nauczycieli.
Poza Warszawą największy zasięg tajnego nauczania przypadał na okręg kielecki . W okręgu krakowskim zakres tajnego nauczania na poziomie podstawowym był nieco mniejszy; organizowano je w głównej mierze samorzutnie.
Najmniejsze zasięg miało tajne nauczanie w okręgu lubelskim .
Na szczególny rozwój tajnego nauczania w roku szkolnym 1941/42 wpłynęły głównie dwa czynniki: najazd Hitlera na ZSRR oraz umocnienie się ogniw terenowych TON i Departamentu Oświaty i Kultury. Innym ważnym faktem była decyzja władz oświatowych w sprawie tworzenia przy szkołach powszechnych kompletów I i II klasy gimnazjalnej. Inicjatywa tworzenia tych kompletów dotyczyła bezpośrednio szkolnictwa średniego, ale pośrednio mobilizowała nauczycieli w zakresie szkolnictwa powszechnego.
W roku szkolnym 1942/43 została zakończona organizacja podziemna władz oświatowych w lecie 1942 dokonano akacji gminnej lub akcji letniej, która miała 3 zasadnicze cele: 1. dotrzeć do poszczególnych gmin, by zorganizować w nich ośrodki tajnego nauczania; 2. przeprowadzić inwentaryzację i scalanie już istniejących ośrodków; 3. zapoznać nauczycieli i działaczy oświatowych z sytuacją polityczną na świecie oraz krajowymi ugrupowaniami politycznymi i ich programami oświatowymi. Realizacja tych postanowień umożliwiła ujęcie tajnego nauczania na terenie całej Generalnej Guberni we jednolity system oświatowy, umożliwiała tez przyjście z pomocą finansową i rzeczową w postaci podręczników szkolnych, lektur itp. Ośrodkom, które nie były dotąd zarejestrowane przez podziemne władze oświatowe. Akcja gminna przyczyniła się też do dyskusji nad programami oświatowymi.
Przeciętnie co trzeci-czwarty uczeń szkoły powszechnej uzupełniał zakazane prze okupanta treści nauczania. Intensywny wysiłek nauczycieli, rodziców i uczniów sprawił, że intensywne zabiegi okupanta skierowane na pozbawienie Polaków młodego narybku inteligencji nie dały wyników. Poważny procent absolwentów szkól powszechnych w każdym okupacyjnym roku szkolnym rozpoczynał naukę w tajnych gimnazjach ogólnokształcących.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz