Socjologia - struktura społeczna - Więź społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - struktura społeczna - Więź społeczna  - strona 1 Socjologia - struktura społeczna - Więź społeczna  - strona 2 Socjologia - struktura społeczna - Więź społeczna  - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTURA społeczna Struktura społeczna w socjologii jest to układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeńtwa np. ról społecznych czy pozycji , miedzy którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia. Obejmuje ona zbiorowości takie grupy i kręgi społeczne oraz społeczności lokalne, a także system relacji uprzywilejowań i upośledzeń zbudowanych na zbiorze społecznych statusów.
Wyróżniamy makro i mikrostrukturę społeczną.
Mikrostrukturę tworzą relacje w obrębie małych grup społecznych Makrostrukturę tworzą duże grupy i relacje między warstwami , klasami , grupami społeczno - zawodowymi. Osobny poziom analizy struktury społecznej, na którym istnieją społeczności lokalne czy duże organizacje ( grupy wtórne ) jest to poziom mezosocjologiczny.
Wyróżnia się kilka koncepcji dotyczących struktury społecznej:
Teoria funkcjonalno - strukturalna: Jej zwolennicy (między innymi August Comte i Herbert Spencer ) uważali, że społeczeństwo jest całością składającą się z wzajemnie zależnych elementów, dzięki czemu możliwe jest funkcjonowanie i rozwój całej zbiorowości. Wszystkie wchodzące w jej skład części są równie ważne i tworzą niepodzielną całość. Koncepcja konfliktowa: Jej pomysłodawcą teoretycznym był John Hobbes , do jej zwolenników należeli Karol Marks i jego następcy. Według nich społeczeństwo składa się z wzajemnie zwalczających się grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest przy tym czynnikiem zmian społecznych.Państwo powstaje w dordze regulacji społecznych. Wtedy gdy społeczeństwo jest tak zróżnicowane, że prawa naturalne nie są wstanie rozwiązać tych różnic. Władza publiczna, która powstaje ma za zadanie chronić grupę posiadającą własność Koncepcja interakcyjna: Jej zwolennikiem był m.in. Herbert Blumer . Koncepcja ta odrzuca samo pojęcie struktury społecznej jako pewnego układu elementów tworzących całość. Ich zdaniem istotą życia społecznego są przede wszystkim interakcje, jakie zachodzą między ludźmi podejmującymi wspólne działanie. Tak więc strukturę społeczną należałoby rozumieć jako pewien proces oraz układ porozumień i uzgodnień pomiędzy jednostkami.Następuje zróżnicowanie społeczne . Społeczeństwo opiera się na rodzinie i religii. Pojawia się sprawniejsza organizacja, która gwarantuje nowe możliwości. Koncepcja strukturacji wprowadzona przez Anthony'ego Giddensa zakłada, że rzeczywistość społeczna ma dualną naturę. Z jednej strony struktura jest układem reguł działania, ale także umożliwia zaistnienie działań społecznych, jest elementem dynamizującym działanie społeczne. Dla celów analitycznych wyróżnia sie kilka rodzajów struktury społecznej:


(…)

… Rodzaje grup społecznych: - grupy małe - grupy duże /ze względu na typy więzi/ - grupy wtórne - grupy pierwotne /ze względu na zasadę funkcjonowania/ - grupy formalne - grupy nieformalne Grupy odniesienia (związanie emocjonalne): - porównawcze - normatywne Grupy terytorialne Grupy celowe Więź społeczna: Trzy wymiary więzi społecznej: - jako coś naturalnego, spontanicznego - jako intencjonalny związek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz