Psychologia osobowości - strona 14

Humanistyczne podejście do osobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 329

HUMANISTYCZNE PODEJŚCIE DO OSBOWOŚCI Istota “przełomu humanistycznego” - zmiana koncepcji człowieka gdzie tkwi źródło zła: uwarunkowania biologiczne a kulturowe zasada holizmu świadomość i samoświadomość wolność wyboru celowość działań - orientacja na przyszłość Podstawowe postulaty

Osobowość a procesy kontroli i samoregulacji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

OSOBOWOŚĆ A PROCESY KONTROLI I SAMORAGULACJI W jaki sposób przechodzimy od myśli do czynu, zarządzamy naszym zachowaniem? DWIE TRADYCJE BADAŃ NAD KONTROLĄ badania nad kontrolą spostrzeganą - przekonaniami o kontroli: umiejscowienie kontroli jako zmienna dyspozycyjna aktualne poczucie kontroli ...

Osobowość a spójność i integracja zachowania-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Osobowość a spójność i integracja zachowania Główne tendencje we współczesnej psychologii osobowości Osobowość to układ dyspozycji cecha czynnik założenie znacznej międzysytuacyjnej i międzyczasowej spójności zachowania Osobowość jako system mechanizmów psychologicznych skupienie na dynamicznej zmie...

Osobowość jako system wiedzy osobistej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

OSOBOWOŚĆ JAKO SYSTEM WIEDZY OSOBISTEJ WIEDZA OSOBISTA to co spontanicznie wykorzystujemy do interpretowania zdarzeń i sterowania zachowaniem to wiedza: naturalna (potoczna, intuicyjna)‏ gorąca (silnie związana z emocjami i ocenami)‏ słabo uświadamiana (często latentna)‏ ma charakter pragmatyc...

Podejście teorii cech-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

Podejście teorii cech Osobowość jako konfiguracja cech. Podejście to wynika z obserwacji, że: - te same sytuacje u różnych ludzi wywołują odmienne zachowania - ta sama osoba w różnych sytuacjach zachowuje się podobnie Definicje cechy CECHA (...

Podejście teorii uczenia się do odsobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

PODEJŚCIE TEORII UCZENIA SIĘ DO OSOBOWOŚCI Osobowość w świetle teorii uczenia się krytyka kategorii „osobowość” (cecha, obraz samego siebie, samoświadomość, ja podmiotowe, ego), bo to byty niepodlegające obserwacji krytyka założeń o znacznej stabilności i międzysytuacyjnej spójności zachowania Głów...

Poznawcza teoria JA-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

POZNAWCZA TEORIA JA CZYM JEST “JA”? obraz własnej osoby ang. Self (self knowledge, self concept...) samowiedza trwała James: Ja subiektywne (podmiotowe) Ja przedmiotowe (przedmiotowe) jedno Ja czy wiele Ja? - byt jednorodny czy niezależne części, reprezentacje Wielość aspektów Ja odrębnie re...

Problematyka różnic indywidualnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 483

PROBLEMATYKA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH 2 obrazy - - inteligencja -temperament - składowa osobowości może mieć zastosowanie do wszystkiego, co nas interesuje POJĘCIE RI: zjawisko polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem wszystkich porównywalnyc...

Psychodynamiczne podejścia do osobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 371
Wyświetleń: 966

Psychodynamiczne podejścia do osobowości Psychoanaliza to teoria osobowości, szkoła interpretacji zaburzeń, metoda leczenia. Zwróciła uwagę np. na motywy zachowań inne niż te, które sami wskazujemy nieświadomość Na podejście ściśle psychoanalityczne składają się 4 założenia: 1. o doniosłej roli...

Psychologia pozytywna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

Psychologia pozytywna CZYM JEST PSYCHOLOGIA POZYTYWNA? “amerykański paradoks” Podejście skupiające się na: badaniu uwarunkowań i konsekwencji dobrostanu pozytywnym podejściem w diagnozie psychologicznej Dlaczego pojęcie psychologii pozytywnej jest potrzebne i przydatne w psychologii? Zniekształ...