Osobowość a spójność i integracja zachowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osobowość a spójność i integracja zachowania-opracowanie - strona 1 Osobowość a spójność i integracja zachowania-opracowanie - strona 2 Osobowość a spójność i integracja zachowania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Osobowość a spójność i integracja zachowania Główne tendencje we współczesnej psychologii osobowości Osobowość to układ dyspozycji cecha czynnik założenie znacznej międzysytuacyjnej i międzyczasowej spójności zachowania Osobowość jako system mechanizmów psychologicznych skupienie na dynamicznej zmienności zachowania potrzeby, wartości, normy pojęcie Ja - Obraz samego siebie Procesy kontroli i samoregulacji - człowiek jako byt sprawczy Obraz własnej osoby Podstawowe źródło integracji zachowania Podejście klasyczne: obraz Ja jako całościowa reprezentacja fizycznych, psychologicznych i społecznych właściwości Podejście współczesne: Ja jako przesłanka zachowania, Ja w działaniu dynamiczna zmienność roboczych reprezentacji siebie motywacyjne funkcje Ja Ja w interakcji społecznej wpływ Ja na przetwarzanie informacji Fundamentalne pytanie: Czy ludzkie zachowania są na tyle spójne żeby mówić o stałej strukturze osobowości?
SYTUACJONIZM
Tradycja behawioryzmu zachowanie jako efekt działania konfiguracji bodźców rola ubiegłych doświadczeń Tradycja psychologii społecznej rola złożonych konfiguracji czynników psychospołęcznych w wyzwalaniu zachowania znaczenie procesów konstruowania poznawczego “Potęga sytuacji” - przykłady badań badania Schwartza i Clore'a nad wpływem pogody na zadowolenie z życia badania Milgrama nad posłuszeństwem kontekst a efektywność przekazu perswazyjnego badania Ascha nad konformizmem Skuteczność technik wpływu społecznego PERSONALIZM
Człowiek posiada względnie stałe i ogólne właściwości, które przejawiają się w szerokim spektrum zachowania Zachowanie można przewidywać na podstawie przeszłego zachowania pomiarów natężenia posiadanych cech Ale czy zachowanie cechuje się na tyle dużym stopniem stałości?
Dwa sposoby postawienia pytania:
Jaki udział w wyjaśnianiu wariancji zachowania mają czynniki osobowościowe a jaki sytuacyjne? (analiza wariancji)
Na podstawie czego jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie?
Pojęcie spójności zachowania 1. stabilność w czasie, powtarzalność (stability, consistency over time)
2.międzysytuacyjna spójność zachowania (cross-situational consistency

(…)

… używanie kategorii cechy do opisu innych Podstawowy błąd atrybucji Przecenianie możliwości przewidywania zachowania ludzi Nadmierna pewność własnych sądów o dyspozycjach tzw. Iluzja wywiadu Naiwny dyspozycjonizm - przyczyny Kulturowo ugruntowana koncepcja osoby jak bytu sprawczego i społecznie przewidywalnego odpowiedzialność jednostki za własne czyny (moralność, religia, prawo)
tendencja do traktowania spójności jako wartości pozytywnej Człowiek jako figura na tle rola czynników percepcyjnych - przyczyn zachowania szukamy w figurze a nie w tle asymetria perspektyw aktora i obserwatora Łatwy dostęp do określonych narzędzi językowych i schematów poznawczych “język cech”
ukryte teorie osobowości stereotypy społeczne Zniekształcenia w rodzaju danych o osobie tendencja do silnego efektu pierwszeństwa
… (stability, consistency over time)
2.międzysytuacyjna spójność zachowania (cross-situational consistency)
3. zgodność zachowania z postawą, normą, wartością (attitude - behavior consistency)
4. spójność poznawcza (cognitive consistency)
Krytyka dyspozycjonizmu Stanowisko Waltera Mischela Wyniki badań nad związkiem postaw z zachowaniem badania Newcomba nad wskażnikami ekstrawersji u młodzieży trudnej badania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz