Psychologia osobowości - strona 15

Psychologia osobowości-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

1.Łatwość i szybkość powstawania procesów pobudzenia i hamowania przy tworzeniu odruchów bezwarunkowych to dynamiczność układu nerwowego labilność układu nerwowego ruchliwość układu nerwowego 2.temperamentalny czynnik ryzyka niebezp...

Psychologia osobowości-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791

Intensjonalny styl funkcjonowania poznawczego charakteryzuje się: A skłonnością do przesądów B oddzielaniem faktów od ocen C tendencja do konfrontowania własnych sądów i ocen z rzeczywistością D otwartością na doświadczenia Syndrom o...

Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych-oprac...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych Co różni dorosłych od dzieci? “Osoba, która posiada rozwiniętą osobowość” - kto to taki? Kiedy, według psychologii, mówimy o rozwoju osobowości? Gdy chcemy w sposób całościowy opisać i wyjaśnić: zmiany z zakresie funkcjonowania in...

Społeczne aspekty Ja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

SPOŁECZNE ASPEKTY JA - rola tożsamości społecznej - inni jako część Ja Relacja z innymi ludźmi jako źródło: wiedzy na temat swoich cech i właściwości programów działania (wiedzy o tym, jak się zachować) pozytywnej samooceny i autoaf...

Podstawy poznawczego podejścia do osobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 105
Wyświetleń: 560

PODSTAWY POZNAWCZEGO PODEJŚCIA DO OSOBOWOŚCI zainteresowanie procesem, sposobem funkcjonowania osoby wyjaśnianie stałości zachowania: reprezentacje poznawcze, standardy postępowania, programy aktywności zainteresowanie różnicami w strategiach przetwarzania informacji oraz strategiach kontroli wła...

Definicje osobowości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

WYKŁAD 1 Definicje osobowości 1.Persona=osobowość-persona to maska nakładana przez starożytnych aktorów. Jako maska sugeruje udawanie cech odmiennych od prawdziwych; Persona bez konotacji wskazujących na iluzję zaczęła wskazywać na jawne i prawd...

Osobowość paranoiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Osobowość paranoiczna (paranoidalna) 1.wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie 2.tendencja do przeżywania długotrwale przykrości 3.podejrzliwość, ujmowanie obojętnych działań otoczenia jako wrogich lub pogardliwych 4.sztywne pocz...

Psychoanaliza klasyczna Zygmunt Freud - założenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

WYKŁAD 3 Psychoanaliza klasyczna Zygmunt Freud - Założenia: Doniosłość procesów nieświadomych Konflikty intrapsychiczne, obrony Kompleks Edypa Centralna rola popędu seksualnego Założenia metodologiczne psychoanalizy: Zasada nad-determin...

Nieświadomość zbiorowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

NIEŚWIADOMOSC ZBIOROWA (kolektywna, ogólnoludzka) -produkt ewolucyjnego rozwoju człowieka, psychiczne "dziedzictwo" ludzkości zawarte w każdym z nas. Zawiera reprezentacje ( archetypy ) dotyczące pewnych powtarzających się, kluczowych doświadczeń ludzi dawnych epok. Owe reprezentacje -t...

Pionierzy badań leksykalnych nad osobowością

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1694

Pionierzy badań leksykalnych nad osobowością Donald Fiske , 1949 Samopis i szacowanie cech na podstawie danych Cattella •Adaptowalność społeczna •Konformizm •Wola osiągnięć •Kontrola emocjonalna •Poszukujący intelekt Ernest Tupesi Raymond Christal , 1958 Analiza czynnikowa 8 badań leksykaln...