Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych-opracowanie - strona 1 Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych-opracowanie - strona 2 Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych
Co różni dorosłych od dzieci?
“Osoba, która posiada rozwiniętą osobowość” - kto to taki?
Kiedy, według psychologii, mówimy o rozwoju osobowości?
Gdy chcemy w sposób całościowy opisać i wyjaśnić:
zmiany z zakresie funkcjonowania intelektualnego
zmiany funkcjonowania emocjonalno-uczuciowego
zmiany w motywacji
zmiany w adaptacji do środowiska
zmiany w kontaktach interpersonalnych
zmiany w obrazie siebie
Psychologia ego, psychoanaliza według których OSOBOWOŚĆ to struktura psychiczna
cel rozwoju - wypracowanie siły ego (ograniczenie dominacji id i superego)
Id - sfera popędów uwarunkowanych biologicznie
Superego - sfera nakazów i zakazów pochodnych od kultury
Ego - “rozjemca”, sfera posiadająca kontakt z obiektywną rzeczywistością
możliwość świadomego kierowania sobą i sferą popędową (to co innego niż mechanizmy obronne)
tolerancja na odraczanie gratyfikacji
wybory zgodne ze zinternalizowanymi wartościami
umiętność radzenia sobie ze stresem
autonomia w miejsce konformizmu
Według Eriksona (rozwiązanie kolejnych kryzysów):
tożsamość, ufność, autonomia, inicjatywa, pracowitość,
kreatywność, integracja
Badania:
udział dojrzałych mechanizmów obronnych (sublimacji, humor, altruizm) rośnie z wiekiem
Podejście poznawcze, według którego
OSOBOWOŚĆ to system wiedzy o sobie i świecie oraz mechanizmów zdobywania i używania tej wiedzy wzrost złożoności systemu konstruktów osobistych - sposobów spostrzegania, rozumienia i interpretowania rzeczywistości
rozwój w kierunku kontroli wewnętrznej - przekonania, że mamy wpływ na to, co się z nami i wokół nas dzieje (konfrontowanie oczekiwań z rzeczywistością, zewnętrzna także nieraz konieczna i adaptacyjna)
planowanie działań, określenie odległych celów - myślenie proaktywne
kontrola mechanizmów emocjonalno-popędowych
rozwój w stronę większej roli regulacyjnej systemu intelektalnego (refleksyjnego, regulacji pośredniej)
przekonanie o własnej skuteczności
zdolność różnicowania siebie i innych
Zdolność do autorefleksji
Podejście humanistyczne:
podstawowe postulaty
“człowiek jako taki jest czymś więcej niż sumą swoich części ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz