Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych - strona 1 Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych - strona 2 Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 13 i 14
Rozwój osobowości na podstawie wybranych teorii psychologicznych Co różni dorosłych od dzieci? “ Osoba, która posiada rozwiniętą osobowość” - kto to taki? Kiedy, według psychologii, mówimy o rozwoju osobowości? Gdy chcemy w sposób całościowy opisać i wyjaśnić:
zmiany z zakresie funkcjonowania intelektualnego zmiany funkcjonowania emocjonalno-uczuciowego zmiany w motywacji zmiany w adaptacji do środowiska zmiany w kontaktach interpersonalnych zmiany w obrazie siebie Psychologia ego, psychoanaliza według których OSOBOWOŚĆ to struktura psychiczna cel rozwoju - wypracowanie siły ego ( ograniczenie dominacji id i superego ) Id - sfera popędów uwarunkowanych biologicznie Superego - sfera nakazów i zakazów pochodnych od kultury Ego - “rozjemca”, sfera posiadająca kontakt z obiektywną rzeczywistością możliwość świadomego kierowania sobą i sferą popędową (to co innego niż mechanizmy obronne) tolerancja na odraczanie gratyfikacji wybory zgodne ze zinternalizowanymi wartościami umiętność radzenia sobie ze stresem autonomia w miejsce konformizmu Według Eriksona (rozwiązanie kolejnych kryzysów ):
tożsamość, ufność, autonomia, inicjatywa, pracowitość,
kreatywność, integracja
Badania: udział dojrzałych mechanizmów obronnych (sublimacji, humor, altruizm) rośnie z wiekiem Podejście poznawcze , według którego OSOBOWOŚĆ to system wiedzy o sobie i świecie oraz mechanizmów zdobywania i używania tej wiedzy wzrost złożoności systemu konstruktów osobistych - sposobów spostrzegania, rozumienia i interpretowania rzeczywistości rozwój w kierunku kontroli wewnętrznej - przekonania, że mamy wpływ na to, co się z nami i wokół nas dzieje (konfrontowanie oczekiwań z rzeczywistością, zewnętrzna także nieraz konieczna i adaptacyjna) planowanie działań, określenie odległych celów - myślenie proaktywne kontrola mechanizmów emocjonalno-popędowych rozwój w stronę większej roli regulacyjnej systemu intelektalnego (refleksyjnego, regulacji pośredniej) przekonanie o własnej skuteczności zdolność różnicowania siebie i innych Zdolność do autorefleksji Podejście humanistyczne: podstawowe postulaty “ człowiek jako taki jest czymś więcej niż sumą swoich części ” (

(…)

… polegającej na określeniu:
ograniczeń i niedostatków w charakterystyce klienta, mocnych stron i zalet klienta, ograniczeń i czynników destrukcyjnych po stronie środowiska, zasobów i szans po stronie środowiska
Dobrostan (well-being)
Definicje zdrowia psychicznego...
Dobrostan - pozytywne i adaptacyjne funkcjonowanie
dobrostan emocjonalny (np. poczucie szczęścia, satysfakcji, równowaga pomiędzy afektem pozytywnym i negatywnym),
dobrostan psychologiczny (np. rozwój osobisty),
dobrostan społeczny (np. integracja społeczna) - pozytywne funkcjonowanie społeczne (Keyes)
Pozytywne metody zapobiegania i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia:
trening optymizmu (Seligman)
trening wiary w efekty trening wzmacniania dobrostanu
trening inteligencji emocjonalnej
Kierunki psychologii pozytywnej
NURT…
…”, może się zmieniać (fenomenologicznie)
“człowiek działa celowo” (kierunkowość działań, na podstawie intencjonalności buduje się tożsamość; zarówno dążenie do równowagi - zachowawczość, jak i jej braku, przekraczania - zmienność )
Osobowość dojrzała według Allporta:
poszerzanie zasięgu Ja
budowanie serdecznych kontaktów z innymi
poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i samoakceptacja
realizm w podejściu do siebie…
… do działania w sposób niezależny,
(b) samoakceptacja i pozytywna samoocena, (c) akceptacja własnego życia emocjonalnego,
(d) zaufanie w relacjach intepersonalnych
Zgodność/niezgodność między spostrzeganym Ja a rzeczywistym doświadczeniem
Potrzeba pozytywnej oceny
Bezwarunkowa akceptacja versus warunkowa akceptacja
Warunki własnej wartości (początkowo warunku uzyskania akceptacji otoczenia)
Psychologia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz