Psychologia pozytywna- Notatki z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia pozytywna- Notatki z wykładów  - strona 1 Psychologia pozytywna- Notatki z wykładów  - strona 2 Psychologia pozytywna- Notatki z wykładów  - strona 3

Fragment notatki:


PSYCHOLOGIA POZYTYWNA WYKŁAD I → Twórca nowego ruchu w psychologii - Martin E.P. Seligman - psychologia pozytywna to nowa siła
Powstanie psychologii pozytywnej: noworoczne spotkanie założycieli w Akumal (1998r.)
rok milenijny - specjalny numer czasopisma American Psychologist poświęcony proklamowaniu Psychologii Pozytywnej
Liderzy Psychologii Pozytywnej: Mihaly Csikszentmihalyi
Ray Fower
Ed Diener
Christopher Peterson
Barbara Fredrickson
Psychologia Pozytywna w Polsce: Katedra Psychologii Pozytywnej w WSPS w Warszawie (dr hab Ewa Trzebińska)
Niezwykła popularność Psychologii Pozytywnej. liczne artykuły i książki na całym świecie
popularyzacja idei w mediach
2006 Journal of Positive Psychology
zjazdy i konferencje
towarzystwa naukowe International Positive Psychology Association (IPPA)
stowarzyszenia (Secret Society of Happy People)
Czym jest Psychologia Pozytywna? prezentacja PP jako nauki o pozytywnych emocjach, pozytywnych cechach charakteru oraz pozytywnych instytucjach
Seligman przeciwstawia PP psychologii negatywnej - zaradczej, skoncentrowanej na urazach psychicznych, traumach, konsekwencjach trudnych sytuacji społecznych i interpersonalnych, zmierzającej do usuwania następstw w ramach modelu medycznego (choroby i leczenia)
podejście skoncentrowane na defektach przeciwstawiania skoncentrowanemu na silnych stronach człowieka, jego życiowym spełnieniu oraz na cnotach obywatelskich
Przedmiot Psychologii Pozytywnej: niesienie pomocy w odnalezieniu sensu i celu życia, poczucia spełnienia
wzmacnianie i doskonalenie kompetencji
pomaganie w osiąganiu autentycznego szczęścia
prowadzenie badań naukowych i przenoszenie ich wniosków do praktyki
Psychologia Pozytywna a dotychczasowa psychologia. zdaniem liderów PP w dotychczasowej psychologii człowiek jawi się jako bezradna marionetka (kierowana przez konflikty wewnętrzne, wyuczone schematy, popędy biologiczne, siły społeczne)
nie ma miejsca na osobistą odpowiedzialność, wolę, rozwój, spełnienie
jednak PP nie neguje zasług dotychczasowej psychologi i czerpie z niej, wykorzystując jej metodologię, by dokonać pomiaru, zrozumieć przyczyny, interweniować i ewaluować interwencje - jednak w odniesieniu do innego celu
Historyczno-kulturowe podłoże psychologii pozytywnej. integralna koncepcja kultury - Pitirima Sokorina (teoria cyklu kulturowego)
dzieje kultury są dynamiczne, przechodzą przez fazę ideacyjną (duchową), sensytywną (zmysłową), krótkie chwile równowagi między nimi to

(…)

… równowagi między nimi to faza idealistyczna
koniec XX wieku to czas degeneracji, kryzysu kultury, upadku wartości i zapowiedź nowej fazy - okresu kultury duchowej, w który wpisują się idee PP
Przodkowie.
PP sięga do Arystotelesa i Platona, rozważających na czym polega „dobre życie”
szczególnie identyfikuje się z psychologią humanistyczną (Rogers, Maslow), jednak inaczej niż ona, dąży do empirycznego…
… głos” i realizować siebie
wartościowanie organizmiczne (OVP) - wrodzona zdolność rozpoznawanie, co dla człowieka jest ważne czy dobre
celem jest odkrycie silnych stron, prawdziwej tożsamości
warunki dobrej terapii to autentyczność terapeuty, jego inteligencja emocjonalna, integracja
szkolenie terapeutów: rozwój jako osoby
autonomia, kompetencja i bliskość to podstawowe potrzeby psychologiczne…
… są wtórne, gdyż stanowią zaprzeczenie słów pozytywnych (gościnny-niegościnny)
Teoria M. Seligmana.
syndrom wyuczonej bezradności + atrybucja przyczyn wydarzeń niepomyślnych
wyuczona bezradność - stan organizmy wynikający z niemożności, braku skutecznych metod kontrolowania działania wzmocnień negatywnych
Deficyt motywacyjny - przekonanie, że nie warto coś zrobić, bo to nie przyniesie efektów.
Wymiary stylu…
… → uczucia pozytywne, regulujące zachowanie
psychoanaliza → emocja oparta na iluzjach i myśleniu magicznym, szkodliwy mechanizm obronny, utrudnia konfrontację z rzeczywistością
neopsychoanaliza → pojęcie nadziei podstawowej (Erickson)
behawioryzm → znaczenie w uczeniu reakcji, zbliżaniu do nagrody
psychologia poznawcza → koncepcja Snydera - nadzieja jako struktura poznawcza, nadzieja na sukces
psychologia humanistyczna → koncepcja Maslowa - nadzieja jako metawartość (metapatologia = depresja)
psychologia pozytywna → siła charakteru w obrębie cnoty transcendencji
Poznawcza teoria nadziei R. Snydera.
nadzieja obejmuje dwa główne komponenty:
umiejętność planowania sposobów na to, jak osiągnąć pożądane cele pomimo przeszkód
poczucie sprawstwa i przekonanie o posiadaniu silnej woli w dążeniu do celu
nadzieja…
… prawdziwe)
wyniki KNS korelują dodatnio ze zmiennym osobowościowymi wskazującymi na dobre przystosowanie (z nadzieją podstawową, optymizmem, przekonaniem o własnej skuteczności i ogólną samooceną, a także z ekstrawersją i sumiennością), a ujemnie z cechą lęku, depresją i neurotycznością; stwierdzono też związek nadziei na sukces ze skutecznością oddziaływań terapeutycznych oraz jej adaptacyjną rolę…
… społecznej materialnej przyszłości, którą oczekujący spostrzega jako pożądaną.”
→ Czapiński:
„Optymizm jest wyrazem/konsekwencją funkcjonowania inklinacji pozytywnej, czyli powszechnej tendencji do akcentowania w ocenach i nastrojach raczej pozytywnych aspektów rzeczywistości, szczególnie tych, które z punktu widzenia konsekwencji dla jednostki są niejednoznaczne.”
„Optymizm jest względnie trwałą tendencją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz