Psychologia pozytywna wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia pozytywna wykłady - strona 1 Psychologia pozytywna wykłady - strona 2 Psychologia pozytywna wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Psychologia Pozytywna, wykłady 2010/2011   (korzystanie na własne ryzyko, małe ;)    Twórca nowego ruchu psychologii pozytywnej,  Martin   Seligman , autor książek o optymizmie i  psychologii pozytywnej. Były prezes APA 1996-2007. Zajął się psychologią pozytywną po skończeniu  pracy jako prezes APA.    Powstanie psychologii pozytywnej.  - noworoczne spotkanie założycieli w Akumal - 1998  - rok milenijny - specjalny numer czasopisma American Psychologist (vol. 55, no. 1, Jan 2000),  poświęcony proklamowaniu Psychologii Pozytywnej, artykuły o psychologii pozytywnej, zagadnienia,  autorzy, których tematyka odpowiadała psychologii pozytywnej, "nie tylko nowe osoby"  - Założycielska Dykteryjka Seligmana - córka Niki, miała 3 lata, "możesz przestać być marudny?"    Liderzy ruchu Psychologii Pozytywnej;  - Mihaly Csikszentmihalyi  - Ray Fowler  - Ed Deiner  - Barbara Fredrickson  - Christopher Peterson    Psychologia pozytywna w Polsce  - katedra psychologii pozytywnej w WSPS w Warszawie (dr hab. Ewa Trzebińska, prof. SWPS)  - "sympozjum z psychologii pozytywnej, jak korzystać z optymizmu?", 3 lipca 2010 r. we Wrocławiu z  udziałem Seligmana  - kursy psychologii pozytywnej - SWPS, UW, UJ  - Centrum Psychologii Pozytywnej Polska    (poczucie koherencji, zapewnia zdrowie somatyczne, psychiczne, wytrwałość)    Popularność psychologii pozytywnej  - liczne artykuły i książki na całym świecie  - popularyzacja idei w mediach  - 2006 powstaje, Journal of Positive Psychology  - zjazdy i konferencje - ambicja aby dotrzeć do każdego  - towarzystwa naukowe International Positive Psychology Association (Ippa) - Second World Congress  on Positive Psychology July 23-26, 2011 Philadelphia, Pennsylvania USA  - stowarzyszenia (Secret Society of Happy People)  - szkoły letnie, kursy    Czym jest psychologia pozytywna?  - prezentacja psychologii pozytywnej jako  nauki   o pozytywnych emocjach ,  pozytywnych   cechach   charakteru  oraz  pozytywnych   instytucjach ,  potrzeby   wyższego   rzędu ,  cele ,  idee , nasze  kompetencje ,  silne   strony ,  samoaktualizacja ,  rozwój ,  cnoty   osobiste  i  obywatelskie   - Seligman  przeciwstawia  psychologię pozytywną psychologii negatywnej - zaradczej,  skoncentrowanej na urazach psychicznych, traumach, konsekwencjach trudnych sytuacji społecznych  i interpersonalnych, zmierzającej do usuwania następstw w ramach modelu medycznego (choroby i  leczenia), znajduje zaburzenia, opisuje je i pokazuje jak to zaburzenie skompensować, model  medyczny nie jest wystarczający,   - psychologia wg Seligmana w niewystarczającym stopniu podejmuje się aspekty pozytywne w 

(…)


- nie ma miejsca na osobistą odpowiedzialność, wolę, rozwój spełnienie
- jednak psychologia pozytywna nie neguje zasług dotychczasowej psychologii i czerpie z niej,
wykorzystując jej metodologię, by dokonać pomiaru, zrozumieć przyczyny, interweniować i
ewaluować interwencje - jednak w odniesieniu do innego celu
- Seligman, może zbyt ostro traktować psychologię, chociaż nawiązuje do psychologii humanistycznej…
…, kryzysu kultury, upadku wartości i zapowiedź nowej fazy - okresu
kultury duchowej, w który wpisują się idee psychologii pozytywnej
- poparcie; Seligman, dane statystyczne o depresji w USA
Przodkowie psychologii pozytywnej
- sięga do Arystotelesa i Platona, rozważających na czym polega "dobre życie"
- szczególnie identyfikuje się z psychologią humanistyczną (Maslow, Rogers), jednak inaczej niż ona,
dąży…
… jest szybciej rozpoznawane
- sygnały pozytywne są dla umysłu bardziej wiarygodne
- we wspomnieniach z określonego okresu czasu przeważają te pozytywne
- reguła „ciągłości-nieciągłości”
- większa ilość skojarzeń w odpowiedzi na bodźce pozytywne
- w języku słowa negatywne są wtórne, gdyż stanowią zaprzeczenie słów pozytywnych (gościnny –
niegościnny)
Teoria M. Seligmana czyli syndrom wyuczonej bezradności + atrybucja przyczyn wydarzeń
niepomyślnych.
Wyuczona bezradność – stan organizmu wynikający z niemożliwości, braku skutecznych metod
kontrolowania działania wzmocnień negatywnych.
Wymiary stylu wyjaśniania
Wyjaśniając przyczyny wydarzeń pomyślnych i niepomyślnych w naszym życiu posługujemy się
następującymi wymiarami:
Umiejscowienie przyczyny – gdzie leży przyczyna (personalizacja)
- wewnątrz…
… i
ewaluować interwencje - jednak w odniesieniu do innego celu
- Seligman, może zbyt ostro traktować psychologię, chociaż nawiązuje do psychologii humanistycznej,
wykorzystuje metodologie dotychczasowej psychologii
Psychologia pozytywna a dotychczasowa
Historyczno-kulturowe podłoże psychologii pozytywnej
- integralna koncepcja kultury - Pitirima Sorokina, teoria cyklu kulturowego
- dzieje kultury…
… i wspieranie pozytywnych instytucji, rozwijanie relacji z innymi
- szczęście zapewnia zrównoważenie tych trzech perspektyw
Hedonizm kontra eudajmonizm
- podejście hedonistyczne - dobrostan to zmysłowa przyjemność
- przejściowa euforia?
- Tatarkiewicz; pełne i trwałe zadowolenie ze swojego życia (nierealne, wg dr Gulli)
- podejście eudajmonistyczne - dobrostan to osiąganie tego, co warte starań (realizacja…
…, nierealistycznym, pełni rolę mechanizmu obronnego,
jest reaktywna, wyrasta z lęku i obawy
Filozofia o nadziei
- rozwój przypomina sinusoidę (taa)
- determinizm i fatalizm starożytnych greków, niezmienność przeznaczenia, los itp. dlatego nadzieja
jest szkodliwą iluzją, wprowadza zamęt, szerzy nadoptymizm -> mit o puszcze pandory, nadzieja aby
przedłużyć męki
- Arystoteles; nadzieja do pewnego stopnia…

przystosowanie (z nadzieją podstawową, optymizmem, przekonaniem o własnej skuteczności i
ogólną samooceną, a także z ekstrawersją i sumiennością), a ujemnie z cechą lęku, depresją i
neurotycznością. Stwierdzono też związek nadziei na sukces ze skutecznością oddziaływań
terapeutycznych oraz jej adaptacyjną rolę w radzeniu sobie w sytuacji trudnej.
Zastosowanie: w badaniach naukowych oraz w diagnozie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz