Psychologia społeczna - kierunki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna - kierunki - strona 1 Psychologia społeczna - kierunki - strona 2 Psychologia społeczna - kierunki - strona 3

Fragment notatki:


pierwsze spotkanie (5.10.2011) psychologia społ. - bada reakcje między ludźmi, jak na siebie oddziałują oraz jak człowiek wpływa na środowisko materialne i jak otoczenie to wpływa na człowieka np. - wydajność pracowników - co ma na nią wpływ, zagospodarowanie (zabudowa) terenu
1. Miejsce psychologii społecznej w rodzinie nauk społecznych - psychologia jest niezbadana empirycznie postawy: behawioryści: bodziec - reakcja, między którymi występują zmienne - są to osobowości humaniści kontra behawioryści a) PSYCHOLOGIA BEAHAWIORYSTYCZNA - behawioryści S R bodziec reakcja S - zmienna x niezależna | R - zmienna y zależna Z (osobowość)
- behawioryści rozumieją, że osobowość oddziałuje między bodźcem a reakcją osobowość - to zbiór cech człowieka, uzdolnień, talentów; które nadają specyficzny koloryt jego zachowaniom - odrzucają oni introspekcję jako met. badawczą introspekcja - wgląd w samego siebie (behawioryści wolą odwołać się do pytań do danej jednostki - bo wg nich nie można obiektywnie ocenić swojej osobowości; odczuć siebie - nie można przeprowadzić introspekcji) zaleta behawioryzmu: dążenie do zobiektyzowania psychologii wada: ograniczenie pola badawczego, np. twórczość - jak bez introspekcji ją zbadać?
behawioryzm - nazywany jest nauką o zachowaniu Różnica między pedagogiką a psychologią. Pedagogika jest uproszczona, jest zdaniem subiektywnym - w psychologii przeprowadza się badania
drugie/trzecie spotkanie (18.10.11) postmodernizm - człowiek jest sobie sam wyznacznikiem, nie ma systemów wartości b) FREUDZYM: Zygmunt Freud i psychologia/psychoanaliza, 1856 - 1939 - analizował m. in. marzenia senne
co można zauważyć: - człowiek działa nieświadomie - musimy zaspokoić libido i tanathos
cechy freudyzmu: - determinizm - ubezwłasnowolnienie
TEZY: - nieświadome popędy działają na nas - mechanizmy obronne - człowiek zagrożony uruchamia mechanizmy obronne np. projekcj a - uznanie, że człowiek poznaje zachowania innych i swoje zachowania ustala na podstawie tych widocznych \ racjonalizacja - uzasadnienie zachowań (szczególnie niezgodne zachowania itp.) sublimacja - dostrzegając własną agresywność wybieramy np. właściwy zawód, sport dla siebie odpowiedni
współpracownikiem Freuda był A. Adler - zauważa on, że nie seks i popęd nas napędza tylko moc (władza) FREDU TWIERDZIŁ, ŻE RELIGIA TO OSTOJA NAUROTYKÓW. pytanie: dlaczego freudyzm jest tak żywy np. w USA? - tutaj przykład: mnogość gabinetów psychoanalitycznych: spowodowane jest to laicyzacją społeczeństwa!
Jung: "wszystko to co na nas działa jest zamieszczone w archetypach" - nawoływał do intuicyjnego światopoglądu

(…)

… sposób reagowania na środowisko społ.-przyrodnicze a także sposób wchodzenia z nim w interakcję czynniki składające się na osobowość: - temperament - w największym stopniu podlega korekcie A - flegmatyk B - sangwinik C - choleryk D - melancholik osobowość społeczna - ?
Smith: syndrom osobowości nowoczesnej czynniki: 1) niezależność od tradycyjnych autorytetów, postawa antydogmatyczna i sceptyczna 2…
…. Charakterystyczny , względnie trwały, system który podlega pewnych przekształceniom, które Mogą być spowodowane traumatycznymi wydarzeniami w życiu, bądź pod wpływem terapii zamierzonej , autopsychoterapia też jest możliwa. Osobowość istnieje i na nią składają się następujące czynniki: temperament, :A-flegmatyk, B-sangwinik, C-choleryk, D-melancholik.-między nimi tworzą się podtypy dlatego w takiej kolejności, choleryk graniczący z melancholikiem tworzy podtyp choleryka opanowanego, a w kierunku B-C, jest to choleryk wybuchowy. Wszelkie badania, a w PL od wielu lat, temperamentem się zajmuje i uważa ze jest to bardzo przydatne narzędzie, kiedy się bada cechy temperamentu to przewidywania diagnozowania ..temperamenty w bardzo niewielkim stopniu odlegają korekcie, najbardziej życiowo prawdopodobna jest mała…
…) rytualizm - odrzucenie bądź znaczne zredukowanie celu kulturowego przy jednoczesnym przestrzeganiu norm instytucjonalnych, pojawia się przeważnie tam gdzie społeczny status jednostki jest silnie uzależniony od indywidualnych osiągnięć. zachowanie te obserwowane są u ludzi, np. ze środowiska, które przeszły ostry trening konformizmu. ich rytualizm przybiera często postać hiperkonformizmu - np. prestiżowe…
… tworzą się podtypy, np. C/D - choleryk opanowany

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz