Wprowadzenie do psychologii.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3878
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do psychologii. - strona 1 Wprowadzenie do psychologii. - strona 2

Fragment notatki:

Początki psychologii jako nauki.
Związek z religią i filozofią.
Historia psychologi jako nauki
Prekursorzy
Pierwsze ośrodki w Polsce
Psychologia współczesna:
Dziedziny psychologii
Związek z innymi naukami
Metody badawcze
Główne nurty psychologii:
Psychoanaliza:
Założenia, przedstawiciele, metody badawcze, techniki pracy, koncepcja osobowości, fazy rozwojowe, mechanizmy obronne. Behawioryzm klasyczny:
Założenia, przedstawiciele, metody badawcze, warunkowanie klasyczne i instrumentalne.
Psychologia humanistyczna:
Rogers, Maslow, założenia, przedstawiciele, terapia skoncentrowana na kliencie, piramida potrzeb, idea samorealizacji.
Psychologia poznawcza:
Założenia i przedstawiciele, wizja człowieka.
Początek psychologii uważa się za 1879r - założenie w Lipsku pierwszego laboratorium. Język i to, czym się zajmuje psychologia, różni się od tego, co było wcześniej.
Zajmuje się tym jak człowiek funkcjonuje i stara się zrozumieć człowieka, jego wybory i jego życie.
Jest wiele dróg zrozumienia człowieka, dlatego jest wiele działów człowieka. Psychologia ogólna to zrozumienie jak człowiek odbiera bodźce, złudzenia, pamięć i zapamiętywanie, uczenie, myślenie.
Psychologia rozwojowa: funkcjonowanie człowieka w trakcie etapów rozwoju biologicznego.
Psychologia społeczna: funkcjonowanie człowieka w grupie.
Psychologia kliniczna: zajmuje się osobami w stanie kryzysowych, zanurzeniowych. Analiza zaburzeń, pomoc, diagnoza. Psychologia zdrowia: zajmuje się człowiekiem w zdrowiu, budowanie zdrowia ludzkiego.
Psychologia pracy: mechanizmy pracy, motywacja, sprzedaż, negocjacje, warsztaty.
Psychologia osobowości: jak funkcjonuje osobowość człowieka.
W zależności od tych dziedzin są różne techniki badawcze, badania.
Obserwacja: celowe spostrzeganie osoby, grupy z ściśle założonym celem - co chce się dowiedzieć. Muszą być podane kryteria, według których będziemy rozpoznawać dane zjawisko.
Testy: Różnorodność pod względem wieku, obszaru badawczego, osobowości.
Projekcyjne: dla dzieci (jak zabawa). Projekcja swoich myśli względem obrazka. Dla terapeuty - analiza i interpretacja wypowiedzi.
Rorschaka: plansza kleksowa: w różnych sytuacjach życiowych będziemy widzieć to co w danym momencie potrzebujemy.
CAD: analiza wypowiedzi na temat obrazka. Zdania niedokończone: tematyka zdań związana z danym problemem. Osoba dokańcza zaczęte zdanie. Np. Sądzę, że mój ojciec… . Kobiety są… .
Testy osobowości: jaka osoba jest, jak funkcjonuje. Bada potrzeby lub osobowość. Np. test MMPI lub DKO. Żeby test był poprawny musi być: WYSTANDARYZOWANY - zgodny z zasadami stosowania i obliczania. ZNORMALIZOWANY - zgodny z normami dla danej populacji. RZETELNY - obiektywny. TRAFNY - mierzący to, co ma mierzyć.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz