Podstawy poznawczego podejścia do osobowości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy poznawczego podejścia do osobowości-opracowanie - strona 1 Podstawy poznawczego podejścia do osobowości-opracowanie - strona 2 Podstawy poznawczego podejścia do osobowości-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY POZNAWCZEGO PODEJŚCIA DO OSOBOWOŚCI
zainteresowanie procesem, sposobem funkcjonowania osoby
wyjaśnianie stałości zachowania: reprezentacje poznawcze, standardy postępowania, programy aktywności
zainteresowanie różnicami w strategiach przetwarzania informacji oraz strategiach kontroli własnej aktywności CZŁOWIEK W UJĘCIU POZNAWCZYM
podmiot poznający świat i samego siebie
złożony system pobierający, przetwarzający, integrujący informacje
odzwierciedla rzeczywistość, przewiduje, tworzy programy działania, na bieżąco zarządza zachowaniem
osoba jako całość
PODSTAWOWE FUNKCJE OSOBOWOŚCI W UJĘCIU POZNAWCZYM
konstruowanie poznawcze, czyli nadawanie znaczenia (sensu) naszym doświadczeniom dostarczanie podstaw dla ewaluacji (oceny) zdarzeń, innych ludzi, i samego siebie (m.in. oceny celów, kierunków i wyników działania, własnej przeszłości i przyszłości) programowanie działań, a więc ustanawianie celów i dobór strategii działania adekwatnych do wymogów sytuacji sterowanie przebiegiem działania: procesy podmiotowej kontroli i samoregulacji (aktywacja i realizacja celów; monitorowanie i „dostrajanie” własnych emocji, stanów motywacyjnych, i zachowań) NADRZĘDNE ZADANIA OSOBOWOŚCI JAKO SYSTEMU
ADAPTACJA PSYCHOLOGICZNA autoplastyczna, alloplastyczna, przez wybór środowiska (Heinz Hartmann)
to zmiana w zachowaniu dzięki której lepiej radzimy sobie z wyzwaniami środowiska i rozwijamy się
INTEGRACJA OSOBY - podtrzymanie wiary we własne istnienie jako jednolitego podmiotu
Najważniejsze przejawy:
spójność zachowania z centralnymi standardami (wartościami, celami osobistymi, przekonaniami)
poczucie własnej jedności (unity): przeświadczenie, że jesteśmy tą samą osobą w różnym czasie i okolicznościach
poczucie autonomii i podmiotowej kontroli (odczucie wolności, możliwości wywoływania zmian w sobie i w otoczeniu)
MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE ZAPEWNIAJĄCE INTEGRACJĘ
pojęcie własnej osoby (względnie stały wizerunek siebie)
samoświadomość (zdolność do koncentracji uwagi na sobie jako obiekcie, do monitorowania własnych myśli, uczuć)
procesy samoregulacji (dostrajanie zachowania do standardów wewnętrznych bądź postrzeganych oczekiwań innych ludzi)
POZNAWCZE SKŁADNIKI OSOBOWOŚCI
STYLE POZNAWCZE
KONSTRUKTY
SCHEMATY
ATRYBUCJE
PRZEKONANIA
REPREZENTACJE
OCZEKIWANIA
PREKURSORZY PODEJŚCIA POZNAWCZEGO


(…)

… - każdy wyjaśnia lepiej pewien zakres zjawisk; hierarchiczność; konstrukty rdzenne/centralne i peryferyczne; konstrukty nadrzędne i podrzędne
osobowość - indywidualny system konstruktów (niepowtarzalny, osobisty charakter doświadczenia)
zrozumienie innej osoby - poznanie systemu konstruktów (jak doświadcza, jak spostrzega)
nowe ujęcie wolnej woli i determinizmu: „…wolność, ponieważ system konstruktów nie wymusza…
… ja; być może ci powie” (Kelly, 1958; za: Pervin i John, 2002)
dwie procedury: 1.tworzenie listy opartej na Liście Nazw Ról 2.tworzenie konstruktów oparte na porównywaniu trzech osób złożoność - prostota poznawcza
przewidywanie zdarzeń
wzrastanie i rozwój
TEORIA OSOBOWOŚCI AUTORYTARNEJ (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson, Sanford)
społeczne źródła teorii - zainteresowanie genenzą faszyzmu
system wychowawczy w rodzinie autorytarnej główne przejawy osobowości autorytarnej: uległość wobec autorytetów
etnocentryzm i uprzedzenia
antyintracepcja (niechęć do wnikania we własne stany uczuciowe)
pesymistyczna wizja ludzkiej natury
krytyka teorii osobowości autorytarnej jako objaśnienia faszyzmu (nie tłumaczy powstania ani zmierzchu totalitaryzmu)
OSOBOWOŚĆ DOGMATYCZNA, czyli UMYSŁ ZAMKNIĘTY (Rokeach)
cechy dogmatycznego systemu przekonań: niemożność zmiany przekonań skłonność do utrzymywania sprzecznych przekonań (bo nie ma refleksji)
dogmatyzm a przetwarzanie informacji społecznych: prymat spójności afektywnej nad deskryptywną dogmatyzm a wiara w absolutny autorytet, istnienie elit psychologiczna funkcja dogmatycznego systemu przekonań: obrona przed lękiem …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz