Psychologia kliniczna - strona 2

note /search

Zaburzenia osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1246

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Osobowość - zespół trwałych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania jednostki. Charakterystyczny indywidualny styl życia i sposób adaptacji człowieka Zaburzenia osobowości: Trwałe wzorce zachowań odmienne od...

Zaburzenia psychosomatyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE Zaburzenia psychosomatyczna  są to choroby somatyczne, w etiopatologii których jak również w ich przebiegu istotną role odgrywa czynnik stresowy, emocjonalny. Wybrane teorie etiologii psychosomatyki: Freudowska

Wykład - Uszkodzenie CUN - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

WYKŁAD 14 03. 06. 06 r OBJAWY USZKODZENIA C.U.N. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE pierwotne zaniżenie sprawności psychomotorycznych i intelektualnych na tle niesprawności c.u.n. powstałe w okresie rozwojowym OTĘPIENIE (deficyt, obniżenie sprawności) spadek sprawności intelektualnej na skutek uszkodzenia

Całościowe zaburzenia rozwoju - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

WYKŁAD 7 3.04.2006 ICD - 10 DSM - IV PSYCHOPATOLOGIA Autyzm wczesnodziecięcy - zespół Kannera - uszkodzenie centralnego układu nerwowego to: ciężkie globalne zaburzenia w wielu sferach rozwoju, przejawiające się: poważnymi zaburzeniami w sferze kontaktów społecznych nieprawidłowościami rozw...

Klasyfikacja chorych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

WYKŁAD 8 10.04.2006 KLASYFIKACJA CHORÓB STRACH LĘK - uprzedmiotowiony - bezprzedmiotowy reakcja na reakcja na - uświadamiane, realne - nieuświadamiane zagrożenia zewnętrzne zagrożenie wewnętrzne najczęściej nieadekwatne do stopnia zagrożenia Na gruncie lęku objawy nerwicy to: - czynnościowe zab...

Koncepcja Martina Seligmana - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

WYKŁAD 5 20.03.2006 KONCEPCJA MARTINA SELIGMANA - osadzona w behawioryzmie STYLE WYJAŚNIANIA ZDARZEŃ - najbardziej wyraźne, gdy mamy do czynienia z porażkami i sukcesami - styl albo nas pcha do wyjaśniania, radzenia sobie, albo nas wycofuje - 2 rodzaje: - styl optymistyczny - styl pesymistycz...

Koncepcje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 665

WYKŁAD 4 13.03.2006 KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE z punktu widzenia psychopatologii: 1. PSYCHODYNAMICZNE - człowiekiem rządzą nieuświadomione, wewnętrzne siły psychologiczne Energia psychiczna -

Uszkodzenie CUN - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

WYKŁAD 14 03. 06. 06 r OBJAWY USZKODZENIA C.U.N. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE pierwotne zaniżenie sprawności psychomotorycznych i intelektualnych na tle niesprawności c.u.n. powstałe w okresie rozwojowym OTĘPIENIE (deficyt, obniżenie sprawności) spadek sprawności intelektualnej na skutek uszkodzenia

Zaburzenia myślenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

WYKŁAD 12 22. 05. 06 ZABURZENIA MYŚLENIA MYŚLENIE to proces przetwarzania informacji odbieranych przy pomocy narządów zmysłów w nowe, abstrakcyjne reprezentacje. 2 grupy zaburzeń: Zaburzenia TOKU myślenia: Spowolnienie - procesy myślowe przebiegają wolniej niż przeciętnie, obserwacja pośrednia na po...