Psychologia kliniczna

note /search

Zaburzenia niepokoju

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449

Psychologia kliniczna 15.10.2011 ZABURZENIA NIEPOKOJU Zaburzenia niepokoju występują bardzo często. Są one przyczyną chorób serca, układu sercowo- naczyniowego. Przyczyny: Czynniki biologiczne- nie wystarczą do wywołania niepoko...

Czynniki dezorganizujące zachowanie jednostki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

CZYNNIKI DEZORGANIZUJĄCE ZACHOWANIE JEDNOSTKI Czynniki: czynniki genetyczne Dziedziczone przez jednostke: temperament wynikający z pracy UN, indywidualne cechy charakterologiczne, związa z pracą CUN, typy zachowań dzeidczicnych w formie nieuświadomionych skryptów czynniki społeczne czynniki psy...

Mechanizm powstawania nerwicy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1365

MECHANIZM POWSTAWANIA NERWICY:: Stres przewlekły(utrata odporności)  wzmozona aktywność  reakcje przystosowawcze: - przedefiniowanie sytuacji, -substytucja celu, - zmiany środków działania, -mechanizmy ustabilizowania zachowania.  frustracja trwa dalej  reakcje obronne zachowania: -agresja, -

Zaburzenia nerwicowe w nurtach teoretycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

NERWICE Zaburzenia nerwicowe w nurtach teoretycznych: Nurt organiczny  uwzględnił w genezie nerwicy właściwości organiczne jednostki, których akcentowano obciążenia dziedziczne, charakterologiczne i czasami temperamantalne. Nurt fiz...

Psychozy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1554

PSYCHOZY Psychozy - zaburzenia psychiczne charakteryzujące się zmianami chorobowymi w zakresie myslenia, intelektu, uczuć i woli oraz innymi zmianami prowadzącymi do zaburzenia funkcjonowania jednostki w otoczeniu. Psychozy to: -choroby psychiczne o róznej etiologi, w procesie i przebiegu których...

Reakcje na stres krótkotrwały

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

REAKCJE NA STRES KRÓTKOTRWAŁY Somatyczno fizjologiczne: wynikające z pracy konkretnych układów układ krążenia: rumieńce, pot, drżenie rąk i głosu, zimne stopy i dłonie (choroba Reunoda), częstoskurcz, szybkie bicie serca, suchość w ustach

Schizofrenia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1967

SCHIZOFRENIA Kryteria wg. DSM - IV ogólne upośledzenie funkcji jednostki, jej wydolności w domu, pracy szkole. nielogiczne formy myślenia. Ześlizgi myślowe, niedokojarzenia mysli, rozkojarzenia mysli, rozwlekłość myslowa, przemieszanie wątków ...

Psychologia kliniczna-wstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2079

Psychologia kliniczna - skoncentrowana jest na problemach nieprzystosowania jednostki, zaburzeniach osobowości, psychicznych a także na rodzajach pomocy profilaktyczne...

Zaburzenia cech osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

ZABURZENIA CECH OSOBOWOŚCI: Osobowość paranoiczna Kryteria diagnostyczne nadmierna podejrzliwośc, brak tolerancji na krytyke skłonność do interpretowania neutralnych lub przyjaznych zachowań jako wrogich Opaczna interpretacja danych częste podejrzewanie zdrady, nieuczciwości nastawienie ksobne...

Zaburzenia hipochondryczne pod postacią somatyczną

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3521

Zaburzenia hipochondryczne pod postacią somatyczną -zaburzenia hipochondryczne -zaburzenia somatyzacyjne -uporczywe bóle psychogenne -zaburzenia występujące pod postacia somatyczną Objawy brzeżne: Występowanie objawów pod postacią somatyczną z uporczywym domaganiem się konsultacji lekarskich ...