Zaburzenia osobowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia osobowości - strona 1 Zaburzenia osobowości - strona 2

Fragment notatki:

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Osobowość - zespół trwałych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania jednostki. Charakterystyczny indywidualny styl życia i sposób adaptacji człowieka
Zaburzenia osobowości:
Trwałe wzorce zachowań odmienne od powszechnych w danej kulturze, będące brakiem dojrzałości społecznej lub zdolności do empatii
Względnie trwałe zahamowanie rozwoju osobowości przejawiające się głównie zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania mechanizmów integracyjno - regulacyjnych
Zaburzenia powstałe w wyniku hipertrofii niektórych sfer lub cech osobowości, podczas gdy pozostałe nie rozwinęły się prawidłowo lub wcale. Klasyfikacja zaburzeń osobowości: Zaburzenia struktury osobowości
psychopatia
Zaburzenia osobowości
osobowość paranoiczna
osobowość schizoidalna
osobowość dysocjalna
osobowość dewiacyjna/emocjonalna
osobowość histrioniczna (histeryczna)
osobowość anakastyczna (kompulsyjno-obsesyjna)
osobowość lękowa
osobowość bierno zależna
Inne określenia zaburzeń osobowości
osobowość ekscentryczna
niedojrzała
narcystyczna
Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzeń ani choroby mózgu, pędące konsekwencją wydarzen w dorosłym życiu
trwałe zmiany osobowości po przeżyciach traumatycznych
trwałe zmiany osobowości po chorobie psychicznej
PSYCHOPATIA Kryteria diagnostyczne
trwała niezdolność do zw. uczuciowych z innymi ludźmi
brak poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności
nieumiejętność odraczania satysfakcji
nieudolność do przewidywania skutków własnego zachowania
niezdolność do wyciągania wniosków z przeszłych doświadczeń
zmienność, nietrwałość dążeń
zmiana aktywnośći dla oiągnięcia wyraźnego celu znika wobec minimalnych osiągnięć
brak wglądu w zdolność oceny samego siebie
brak leku
w miare sprawna inteligencja
nie rozróżnianie granicy miedzy rzeczywistością a fikcją, prawdą a kłamstwem
szantażowanie samobójstwem
tendencja do samouszkodeń
nieadekwatne, agresywne zachowanie.
Zaburzenia osobowości psychopatycznej dotyczą zaburzeń w zakresie
-sfery emocjonalnej
-sfery motywacyjnej
-sfery poznawczej
-sfery potrzeb
Etiologia psychopatii
Czynniki psychologiczno - społeczne
deprywacja uczuć macierzyńskich: potrzeba miłości, zależnośći, bezpieczeństwa
narcyzm
niedorozwój superego


(…)


-sfery potrzeb
Etiologia psychopatii
Czynniki psychologiczno - społeczne
deprywacja uczuć macierzyńskich: potrzeba miłości, zależnośći, bezpieczeństwa
narcyzm
niedorozwój superego
kultura a psychopatia (?)
Biologiczne uwarunkowania psychopatii
wymiar genetyczny (aberracje chromosomowe XYY)
czynnik neurologiczny (mikrouszkodzenia mózgu)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz