Teorie opisowe cech osobowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie opisowe cech osobowości - strona 1 Teorie opisowe cech osobowości - strona 2 Teorie opisowe cech osobowości - strona 3

Fragment notatki:

TEORIE OPISOWE CECH OSOBOWOŚCI (DESKTYPTYWNE)
CECHY - właściwości, dyspozycje psychofizyczne człowieka; zbiór zachowań, któremu nadajemy jakąś nazwę.
Osobowość, to zbiór różnorodnych cech tworzących jakąś konfigurację, strukturę osobowości. Istnieją zaburzenia struktury osobowości i zaburzenia struktury cech osobowości oraz funkcji.
SWOISTE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI
- osobowość dyssocjalna
- osobowość paranoiczna
- osobowość schizoidalna
- osobowość histrioniczna
- osobowość anankastyczna
- osobowość chwiejna emocjonalnie (border Line)
- osobowość lękowa
- osobowość zależna
- inne nieokreślone zaburzenia osobowości
- zaburzenia osobowości bliżej nieokreślone
Bilikiewicz - uszkodzenia organiczne są genetyczne, ale nie zostało to potwierdzone. Osoby, u których nie może wystąpić nerwica = brak lęku i brak poczucia winy. Osobowość zaburzona chroni przed psychozami.
OSOBOWOŚĆ DYSSOCJALNA (PSYCHOPATIA) - Piuel (zdjął kajdany pacjentom) opisał manie bez urojeń. Są zaburzenia bez omamów i urojeń. Defekt w sferze uczuć moralnych, to coś, co się dziedziczy i zaczęto to opisywać w różnej formie - oligofrenii, ślepocie moralnej, kryeroidii (chłód uczuciowy). Pojawiło się pojęcie wprowadzone przez Prischarda - „moralny obłęd” - moralne zaburzenie, brak zdrowia moralnego. W 1981r. pojawia się niemiecki psychiatra Koch opisał psychopatyczna konstytucjonalna małowartościowość - psychopatia.
W 1925r. Schneider zaproponował termin osobowości nieprawidłowej. Osobowość nieprawidłowa = osobowość dyssocjalna = psychopatia
Kryteria osobowości dyssocjalnej uściślił Cleckley, który napisał klasyczne dzieło „Haska/Maska? Zdrowia”.
- trwała niezdolność do wchodzenia w związki uczuciowe z innymi ludźmi
- przedmiotowy stosunek do partnera seksualnego
- brak poczucia winy i wstydu (werbalizacja poczucia winy)
- brak przeżywania lęku.
Te 4 objawy wykluczają nerwicę i depresję.
- niezdolność planowania odległych celów
- niezdolność wyciągania wniosków z przeszłych doświadczeń (brak zdolności uczenia się)
- autodestrukcyjny tryb życia - osoby osiągają pewne sukcesy, a następnie porzucają np. nowe stanowisko, na które awansują. WYKŁAD VII
- nie planowanie przyszłości
- w miarę sprawna ogólna inteligencja, inteligencja „techniczna”
- typ „lwa salonowego” - lubi się popisywać, wypowiedzi na tematy, których nie znają, wzbudzają tym zainteresowanie innych
- swoisty brak wglądu (zaburzenia w zakresie uczenia się). Zostało to nazwane otępieniem lub głupotą semantyczną


(…)

… leczenia
- terapia zajęciowa
- wspólne wieczory, np. poetycki
- wprowadzono kino, TV, dostęp do telefonów.
- terapia sztukowa - muzykoterapia - na jednego pacjenta przypadało 5 osób personelu. Po 5 latach program przerwano. Miało to być na wzór programu resocjalizacyjnego. Porównywano więźniów z tymi , u których terapia nie została zastosowana. Kontrolowano liczbę samouszkodzeń i recydywę, którą oceniano…
… (dawniej kłamstwo patologiczne). Niezróżnicowanie granicy między rzeczywistością a fikcją, prawdą i kłamstwem; wczucie się w jakąś rolę, że odgrywa się ją w życiu.
- zespół Minchansen'a (zespół hospitalizacyjny) - tendencja do leczenia się szpitalnego. Chory np. rozdrapuje sobie rany po to , aby mieć jakiś zabieg.
- tendencja do samouszkodzeń, samookaleczeń (oddzielamy to od samobójstw usiłowanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz