Koncepcje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje - omówienie - strona 1 Koncepcje - omówienie - strona 2 Koncepcje - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 4 13.03.2006
KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE
z punktu widzenia psychopatologii:
1. PSYCHODYNAMICZNE - człowiekiem rządzą nieuświadomione, wewnętrzne siły psychologiczne
Energia psychiczna - LIBIDO - nadaje życiu pęd, motywuje, na początku Freud utożsamia ją z popędem seksualnym, ale dziś przenosi się to też na inne dziedziny życia
Stadia rozwoju psychoseksualnego (bardzo duży nacisk na związek między psychiką, a przyjemnością zmysłową):
ORALNA - od początku życia do od 18 m-c życia
pobieranie pokarmu, wrodzony odruch ssania, zaspokojenie potrzeby pokarmowej, przyjemności i ssania
dziecko jest zupełnie uzależnione od matki
jeżeli są zaspokajane wszystkie potrzeby dziecka, to dziecko może się zafiksować na tym etapie i wtedy będą się kształtowały oralne cechy osobowości:
Przy nadmiernej gratyfikacji - skłonność do uzależniania się (od matki i innych)
- skłonność do brania, nie do dawania
Przy frustracji potrzeb - nieufność wobec świata, brak wiary w pomoc ze strony Innych
ANALNA - 1,5 - 3 rok życia
dziecko zaczyna przezwyciężać zależność od otoczenia, staje się bardziej autonomiczne
bariera kontroli ze strony otoczenia, nakazy i zakazy
trening czystości - opanowywanie własnego ciała
dziecko uczy się czerpać radość z dawania radości innym, uczy się również buntu
możliwy konflikt między zaspokajaniem swoich potrzeb fizjologicznych, a wpływem otoczenia
Cechy analne osobowości:
Przy gratyfikacji - tendencja do uporządkowania, schludności, punktualności, nadmierny pedantyzm ( - przesadny trening czystości)
- upór i skąpstwo
Przy frustracji potrzeb - bałaganiarstwo, nieumiejętność zorganizowania się
- skłonność do buntu
FALLICZNA - do 5 roku życia
aktywność poznawcza, nie seksualna = tzw, seksualność narcystyczna
Cechy falliczne:
Zbyt surowi rodzice - „niedobra” sfera, zahamowania w dorosłej seksualności
Zbyt liberalni rodzice - hyperseksualizm, nadmierne koncentrowanie się na cielesnej stronie życia, partner traktowany jako obiekt seksualny
UTAJENIA - 6-7 r.ż. do okresu pokwitania ( = faza LATENTNA)
GENITALNA - od okresu dojrzewania do dorosłości
aktywność skierowana na partnera


(…)

… w procesie uczenia się odgrywa system WZMOCNIEŃ pozytywnych - nagród i negatywnych - kar, z których część ma charakter uniwersalny, a część indywidualny
- zaburzenia zachowania, objawy patologii i nieprzystosowania są wynikiem DOŚWIADCZEŃ
- znając prawa uczenia się można MODYFIKOWAĆ ZACHOWANIA, tzn:
- uczyć prawidłowych, przystosowawczych, akceptowanych społecznie form zachowania
- modyfikować i eliminować…
… jako istotnego elementu osobowości
- osobowość jako system wiedzy
OSOBOWOŚĆ
w koncepcjach poznawczych, to:
- system wiedzy o sobie i świecie
- przekonania dotyczące siebie i świata
- oczekiwania
- wartości
- programy działania
- rodzimy się jako „tabula rasa”, potem człowiek się uczy
DYSFUNKCJE SYSTEMU POZNAWCZEGO:
ZNIEKSZTAŁCENIA PERCEPCJI
(niepełne i/lub nieprawdziwe spostrzeganie siebie i otaczającej…
…)
GENITALNA - od okresu dojrzewania do dorosłości
aktywność skierowana na partnera
zainteresowanie innymi ludźmi -> związki przyjacielskie
OSOBOWOŚĆ WG PSYCHOANALITYKÓW
ID EGO SUPEREGO
- biologiczne - zasada realizmu - sumienie
- dąży do natychmiastowego - wartości
zaspokojenia - ideały
- kieruje się zasadą przyjemności - normy
Przewaga id - nie przestrzega norm, nie liczy się z nimi, niczym
Przewaga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz