Psychoanaliza - Zygmunt Freud

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychoanaliza - Zygmunt Freud - strona 1 Psychoanaliza - Zygmunt Freud - strona 2

Fragment notatki:

POPĘDY CZY ROZUM? ŚWIAT W OCZACH PSYCHOANALITYKÓW I PSYCHOLOGÓW POZNAWCZYCH PSYCHOANALIZA Cechy wspólne psychoanalizy Podkreślanie znaczenia nieświadomej sfery intrapsychicznej
Założenie, że zachowania dorosłych i ich problemy są uzależnione od doświadczeń we wczesnym dzieciństwie Pogląd, że rozwój psychiczny dokonuje się w określonych etapach
Skoncentrowanie na fantazjach i symbolicznym znaczeniu nadawanym nieświadomie przeżywanym faktom
• Opieranie się na metodach subiektywnych w poszukiwaniu prawdy o człowieku. Zygmunt Freud Zjawiska świadomości i zewnętrzne zachowanie to jedynie symbole popędów - głównych sił nadających kierunek zachowaniu i świadomości, które same sąnieuświadamiane. Psychologia powinna interpretować te bezpośrednie fakty, aby poznać ich ukryty sens (psychologia głębi), za pomocą specjalnej metody - psychoanalizy. Struktura osobowości: Id - nieświadoma struktura, źródło energii, siedlisko popędów, zasada przyjemności, instynkty życia (napędzane energią seksualną libido) oraz instynkty śmierci; Ego - koordynator kontaktów z rzeczywistością, nadzoruje potrzeby id, reprezentuje rozum i i zdrowy rozsądek, funkcje kontrolne i decyzyjne, sfera w znacznym stopniu świadoma, zasada realności; Superego — przyjęte reguły postępowania i normy moralne, wywodzi się z wymagań otoczenia, samokontrolujące sumienie i ego idealne, w znacznym stopniu nieświadome, zasada moralności. Każdy człowiek w ciągu całego życia znajduje się w stanie konfliktu, próbuje równoważyć wewnętrzne sprzeczności między id i superego oraz zewnętrzne konflikty między własnymi pragnieniami a wymaganiami środowiska. Rozwój psychoseksualny - energia popędu psychoseksualnego (popędu życia) libido przechodzi przez kolejne fazy rozwojowe, w których różne czynności redukują napięcie: oralna (pierwszy rok życia, usta, ssanie); analna (drugi rok. życia, odbyt, wydalanie); falliczna (trzeci - piąty rok życia, narządy płciowe, masturbacja); okres latencji (do wieku dorastania), wyparcie wcześniejszych doświadczeń; genitalna (dojrzała aktywność seksualna. Carl Gustav Jung - psychologia analityczna, nieświadomość indywidualna i zbiorowa (uniwersalne wspomnienia i dzieje rodzaju ludzkiego), która obejmuje archetypy i symbole. Archetypy - uniwersalne, symboliczne wyobrażenia występujące w snach, mitach, sztuce, folklorze. Cień - odzwierciedla zwierzęcą stronę ludzkiej natury. Maska - osobowość publiczna. Anima i animus. Alfred Adler - psychologia indywidualna. Człowiek sam kieruje własnym losem, twórczość jest fundamentalną cechą gatunku, praca społeczna jest istotą życia człowieka. Ludzi cechuje dążenie do mocy, pęd ku górze, potrzeba samodoskonalenia.

(…)

… zdarzenia, bo tworzy ich repliki stanowiące specyficzny dla jednostki sposób ujęcia i rozumienia rzeczywistości. Gromadzenie doświadczenia polega na tworzeniu dychotomicznych (dwubiegunowych) odwzorowań rzeczywistości.
Fritz Heider - koncepcja naiwnego psychologa, który próbuje dociec przyczyn zachowań społecznych (teoria atrybucji), zgodnie z racjonalnymi regułami wykorzystuje informacje o różnych…
…. Alfred Adler - psychologia indywidualna.
Człowiek sam kieruje własnym losem, twórczość jest fundamentalną cechą gatunku, praca społeczna jest istotą życia człowieka. Ludzi cechuje dążenie do mocy, pęd ku górze, potrzeba samodoskonalenia.
Neopsychoanaliza (psychoanaliza kulturowa)
Harry S. Sullivan (dążenie do rozkoszy i bezpieczeństwa, unikanie dezaprobaty); Erich Fromm (działanie człowieka uwarunkowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz