Koncepcje psychologiczne człowieka - Metoda klasyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje psychologiczne człowieka - Metoda klasyczna - strona 1 Koncepcje psychologiczne człowieka - Metoda klasyczna - strona 2 Koncepcje psychologiczne człowieka - Metoda klasyczna - strona 3

Fragment notatki:

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA Koncepcja psychoanalityczna człowieka składa się : - metoda badań psychiki człowieka - leczenie człowieka - psychologiczna koncepcja ludzkiej psychiki. METODA KLASYCZNA Z. FREUD. - twórca Z. Freud ( jego samo życie wpłynęło na niego, że powstała psychoanaliza). Z wykształcenia Freud był biologiem, neurologiem; pochodzenia żydowskiego; aby zarobić na życie otworzył gabinet. Psychoanaliza powstała w gabinecie psychoanalitycznym. Freud chciał objąć katedrę neurologii na akademii medycznej w Wiedniu, ale pochodzenie semickie uniemożliwiły mu to. Aby się utrzymać otworzył gabinet psychoanalityczny. Pojęcie nieświadomości: podstawowe pojęcia Freuda; pojęcie wywiódł z obserwacji hipnotycznych. -każdy człowiek, to co myśli, czuje, prawdziwe powody są nieznane ( chyba że psychoanaliza); przyczyną naszego działania jest coś, czego my nie jesteśmy świadomi. Przedmiotem badań powinno być to co nieświadome- nieświadomość. Wrócił do Wiednia i rozpoczął praktykę, leczył głównie znerwicowane kobiety. W nieświadomości wiele konfliktów, życie polega na rozwiązywaniu nieświadomej wewnętrznej konfliktowości. Nieświadomość- kłębowisko popędów często wzajemnie sprzecznych. Dynamikę osobowości określają zależności między id, ego i superego. ID - system pierwotny zawiera całe dziedziczenie człowieka; prawdziwa rzeczywistość nie ma z realnością żadnego kontaktu zawiera popędy biologiczne- cała energia życiowa człowieka te popędy dążą aby potrzeby, które reprezentują zostały zaspokojone ID kieruje się zasadą przyjemności Proces pierwotny usiłuje rozładować napięcie: - tworzy wyobrażenia, fantazje; są to czynności odruchowe, które zachodzą mimowolnie, ale nie mogą zredukować, usunąć swego napięcia. EGO - organ wykonawczy dla ID, jest świadome. W danym momencie nie możemy być wszystkiego świadomi; człowiek utożsamia się z nim; potrafi rozróżniać to co w naszych myślach a światem zewnętrznym; kieruje się zasadą rzeczywistości; rozróżnia to co zewnętrzne od tego co wewnętrzne. Procesami którymi się kieruje- procesy wtórne; jest to proces rozładowywania napięcia Kateksja obiektu - siła pochodząca z popędu z ID zostaje skierowana na określony przedmiot aby zaspokoić ten popęd. Proces antykateksji - powstrzymać się przed popędu, stłumienie popędu na określony obiekt. Realistyczne działanie to EGO, które myśli, podejmuje decyzje, ale całą energię czerpie z ID  SUPER EGO - instancja obserwująca całość psychiki, oceniająca, cenzuruje i krytykuje psychikę. Powstaje najpóźniej ( ok. 5 r. życia ).Reprezentuje całość norm, ideałów społecznych. Podstawowym pośrednikiem między kulturą a psychiką dziecka są rodzice, którzy są przekaźnikami tych wartości. Opiera się na zasadzie kar i nagród. Jest to też instancja moralna człowieka -

(…)

…, harmonii
* w swoich badaniach psychoanalityczno-społecznych stworzył opis osobowości autorytarnej, i w jaki sposób się tworzyła ta osobowość
* natchnęła go myśl aby połączyć psychologię z marksizmem
* w 1941 wydaje pracę pt. “ Ucieczka do wolności”, w której analizuje faszyzm i jego idee; w książce zawarte są także poglądy na oddzielenie cywilizacji od natury, zerwanie naturalnej więzi; samoświadomość…
… Penfilda - am. neurochirurg ; przykładał elektrody do punktów płatów skroniowych - chciał się dowiedzieć czy prąd spowoduje przypomnienie, odświeżenie pamięci.
Z punktu X potem punkt Y, powrót do punktu X - jak kaseta magnetofonowa.
Pojawiły się teorie zapominania :
1. świat pamięciowy nie zanika - nie jest to prawdą, zostaje zapisany w pamięci trwałej, to nie zapominamy ale możemy stracić dostęp…
… ją w postaci deklaracji.
*. semantyczna i epizodyczna w obu pamięciach zgromadzona jest ta sama wiedza ale w inny sposób :
wiedza epizodyczna - to zapis doświadczenia w konkretnym czasie i przestrzeni
wiedza semantyczna - to reprezentacja rzeczywistości wyabstrahowanej z kontekstu czasoprzestrzennego; reprezentuje to co stałe, niezmienne.  SCHEMAT POZNAWCZY to sposoby zorganizowania pamięci epizodycznej, z której można wydobywać konkretne epizody; koncepcje te odnoszą się do wielu innych koncepcji psychologicznych.
Założenia schematów poznawczych
1. schemat poznawczy jest wzorcem poznawczym wyznaczającym sposób naszego myślenia w odniesieniu do określonego obszaru rzeczywistości 2. nie jest wierną kopią rzeczywistości którą reprezentuje tylko specyfistyczną reprezentacją ( specyfistyczną idealizacją ); reprezentuje najbardziej oczywiste elementy tej rzeczywistości
3. nadają procesom poznawczym charakter konstrukcyjny, to znaczy, że proces poznawczy nie rej struje biernie ale polega na interpretowaniu, organizowaniu, przekształcaniu inf. w odniesieniu do schematu, który reprezentuje dany fragment rzeczywistości.
 Schematy poznawcze mają 3 główne właściwości :
1 każdy schemat poznawczy ma strukturę wewnętrzną…
… przyjemnych.  OKRES LATENCJI 7-12 lat- libido zostaje powstrzymane, energia zużytkowana jest na rozwój fizyczny i umysłowy; w tym okresie dziecko przechodzi silny trening społeczny; rywalizacja z rodziców zaczyna przenosić się na kolegów, pojawiają się inne autorytety niż rodzice.
 FAZA GENITALNA - popęd seksualny skierowany jest na osobników płci przeciwnej.
ADOLESCENCJA pojawia się między 12-24 rokiem…
… przed nieznanymi obowiązkami ( wiąże się to też z fiksacjami ).Pojawiają się wtedy kiedy czujemy się jak dziecko; kiedy czujemy się niepewnie, jesteśmy zależni od kogoś lub od jakiejś sytuacji. Silniejsze regresje w toku rozwoju libido mogą doprowadzić do silnych nerwic, fiksacji.
REGRESJA W ZAKRESIE ID - człowiek powraca do dziecinnej chęci bliskości, czułości, przyjemności i do uzyskania dużej gratyfikacji…
narcyzmem ).
3-5 m-c życia - wg Klein to faza symbiotyczna - więź między matką i dzieckiem ( self - objekt ).
- wg Maler to faza schizoparanoidalna- w tym okresie pojawia się rozróżnianie dobra i zła; tutaj dziecko nie odróżnia rzeczywistości od swoich marzeń, fantazji.
To co w myślach to i w polu postrzeganym; dziecko musi zmagać się z lękami przed utratą matki ( silne lęki dezintegracyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz