Zaburzenia osobowości i zachowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia osobowości i zachowania - omówienie - strona 1 Zaburzenia osobowości i zachowania - omówienie - strona 2 Zaburzenia osobowości i zachowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 10 7. 05. 2006
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI I ZABURZENIA ZACHOWANIA
OSOBOWOŚĆ - zespół trwałych wzorców
myślenia, odczuwania i zachowania,
charakteryzujących indywidualny styl życia
i sposób adaptacji jednostki
Zaburzenia rozpoznaje się już u dzieci w wieku szkolnym
W grupie zaburzeń osobowości występują:
Osobowość PARANOICZNA - bardzo duża wrażliwość na niepowodzenia, (d. paranoidalna) odrzucenie społeczne, nieakceptację; b. często nadmierne przeżywanie wyimaginowanych przykrości
skłonność do wykrywania wrogości wokół siebie, podejrzliwość, częste wrażenie bycia oszukiwanym, podejrzenia nieuczciwości partnera, „spiskowa teoria” - świat jest wrogi, nastawiony przeciwko mnie
Osobowość SCHIZOIDALNA - tendencja do wycofywania się z kontaktów społ.
b. niska zdolność rozpoznawania i wyrażania uczuć,
ograniczone możliwości dostrzegania ich u innych,
niska wrażliwość na normy społeczne
Os. DYSSOCJALNA (antyspołeczna) - dalej
Os. CHWIEJNA EMOCJONALNIE - tendencja do działań impulsywnych, bez
uwzględniania konsekwencji zachowań,
daleko posunięta niestabilność emocjonalna (labilność); skłonność do wyrażania nieprze-
myślanych gróźb, aktów agresji wobec siebie
Os. HISTRIONICZNA - przesadna ekspresja emocji, nieadekwatna do bodźca, (d. histeryczna) zachowania teatralne, przerysowane, nadmierne; b. łatwe
uleganie wpływom innych; chęć bycia w centrum uwagi (również w sensie negatywnym); przywiązywanie b. dużej
uwagi do wyglądu zewnętrznego; daleko posunięta skłonność
do uwodzenia innych (relacje z płcią przeciwną rzadko na gruncie neutralnym); b. duża skłonność do wykorzystywania innych
Os. ANANKASTYCZNA - zamknięcie w sobie, staranność, dokładność, skrupulatność
(obsesyjno-kompulsywna) kłopoty z podejmowaniem decyzji, brak pewności swoich działań, nadmierna ostrożność, stałe poczucie niepewności (obniżanie go przez dokładność i skrupulatność), podpo-
rządkowywanie się konwencjom społecznym; ludzie

(…)


- często problemy z nauką:
- bo nie przywiązują wagi do tego, co się dzieje w szkole
- nie liczą się z nakazami, zakazami, prośbami
- często chodzą na wagary
- często przedwczesna inicjacja seksualna
- autoagresja
- ucieczki z domu
- eksperymenty z środkami odurzającymi Zespół objawów może występować w jednym miejscu (np. w szkole), a w innym nie (np. w domu).
- zaburzenia opozycyjno - buntownicze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz