Zaburzenia myślenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia myślenia - omówienie - strona 1 Zaburzenia myślenia - omówienie - strona 2 Zaburzenia myślenia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 12 22. 05. 06 ZABURZENIA MYŚLENIA MYŚLENIE to proces przetwarzania informacji odbieranych przy pomocy narządów zmysłów w nowe, abstrakcyjne reprezentacje. 2 grupy zaburzeń: Zaburzenia TOKU myślenia: Spowolnienie - procesy myślowe przebiegają wolniej niż przeciętnie, obserwacja pośrednia na podstawie symptomów zewnętrznych: - wolne mówienie - długie zastanawianie - myślenie przychodzi z trudem - z reguły mówią cicho i wolno Przyspieszenie („gonitwa myśli”) - jedna myśl goni drugą, duża produkcja słów, pomysłów, pojawiających się pod wpływem bodźca, przeskakiwanie z jednego tematu na drugi, niczym nieuzasadnione dygresje, mówienie szybko Rozwlekłość - trochę przypomina zwolnione tempo, wiąże się z pojawianiem się w procesie myślenia różnych wątków, błahych, niepotrzebnych, brak oddzielenia rzeczy ważnych, od rzeczy pobocznych, gubienie celu po drodze Splątanie - inkoherencja, „sałatka słowna” kompletna dezorganizacja wypowiedzi, tylko fragmenty zdań lub równoważniki, nie powiązane ze sobą, każda wypowiedź niezależna od drugiej. Perseweracje - uporczywe powtarzanie tego samego, często w myślach, czasem obserwowalne na poziomie mowy Zaburzenia TREŚCI myślenia Urojenia (iluzje, złudzenia) - jest zewnętrzny powód, coś z zewnątrz jest zniekształcone; na podstawie obiektywnie istniejącego bodźca różne irracjonalne myśli, wbrew racjonalnym dowodom o ich błędności zniekształcenie rzeczywistości, nadinterpretowanie, błędne wnioski proces myślenia nie podporządkowany regułom, a ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb u pacjenta (?) Wielkościowe - przesadne, nierealistyczne przekonanie o swoich wartościach, często ogłaszają siebie prorokami, wieszczami, przewidują przyszłość Prześladowcze - związane z przekonaniem, że jest się śledzony szpiegowanym, podglądanym, aby zrobić coś przeciwko nam, ludzie tworzący spiskowe teorie, czują się osaczeni, zagrożeni, nie przemawiają żadne argumenty Ksobne - urojenia odniesienia inni jeśli rozmawiają, to rozmawiają o mnie jeżeli patrzą w moim kierunku, to patrzą na mnie poczucie wielkiego zagrożenia, przyczyna zachowań, które są odpowiedzią na te złudne wyobrażenia Halucynacje (omamy) - brak zewnętrznego bodźca, a osoba chora widzi,

(…)

… w parze z zapachowymi, rzadkie Dotykowe - też charakterystyczne dla intoksykacji (w schizofrenii czasem doznania o charakterze seks.) najczęściej doznania niechciane Kinestetyczne (fantomowe) - czucie ruchu u zdrowych ludzi po amputacjach u pacjentów z psychozami pojawiają się bóle w częściach, których realnie nie ma (np. ogon, aureola) Oba typy zaburzeń leżą u podstaw schizofrenii. Zgodnie z ICD-10 to psychozy schizofreniczne. ZABURZENIA SCHIZOFRENICZNE - Dezintegracja (rozpad) osobowości - MYŚLENIE: nielogiczne, dziwaczne odległe skojarzenia - EMOCJE: „blade”, nieadekwatne - ZACHOWANIE: dziwaczne, niezrozumiałe FAZA OSTRA REMISJA - Ludzie o kontach krótkich, powierzchownych, nie mających znaczenia - autyzm - Faza ostra - wszystkie objawy wyeksponowane - Okresy ostre przechodzą w fazę remisji (znacznie mniejsze nasilenie objawów tak, że pacjent potrafi z tym normalnie żyć - po podaniu leków) - przyczyny nie do końca znane PRZYCZYNY: Genetyczne np: istnieje większe prawdopodobieństwo, że zachoruje drugie z bliźniąt, jeśli jedno zachorowało; częściej u bliźniąt monozygotycznych Neurochemiczne: Schizofrenię powoduje nadmiar dopaminy Psychologiczne: Koncepcja Margaret MAHLER (trudność w różnicowaniu ja - świat) neopsychoanalityczna, dzieciństwo, relacje z matką Koncepcja Gregory'ego BATESONA (podwójnego wiązania = double bind) LECZENIE: Dzięki neuroleptykom skrócenie czasu trwania fazy ostrej i wydłużenie czasu trwania remisji 2 grupy psychoz: ZABURZENIA AFEKTU (emocji) Emocje to: Złożony zespół zmian cielesnych i psychicznych obejmujący: Pobudzenie fizjologiczne Uczucia Procesy poznawcze I reakcje…
… behawioralne w odpowiedzi na sytuację, którą jednostka postrzega jako ważną Zachowanie adekwatne do tego, co w uczuciach. Zaburzenia: Wzmożone samopoczucie - weseli, euforyczni bez żadnej przyczyny, rozsadzające samopoczucie, ruchliwość, wszystko jest możliwe - poczucie omnipotencji Obniżony nastrój - smutek, rozpacz, poczucie zniechęcenia, beznadziejności, obniżona samoocena, brak wiary w przyszłość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz