Zaburzenia toku myślenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia toku myślenia - strona 1 Zaburzenia toku myślenia - strona 2

Fragment notatki:

Zaburzenia toku myślenia oceniamy gł. poprzez analizę mowy chorego
Rodzaje: PRZYSPIESZENIE - charakterystyczne dla zespołu maniakalnego i niektórych zespołów zaburzeń świadomości. ZWOLNIENIE - występuje gł. w depresji i niektórych zmianach organicznych w mózgu. ZAHAMOWANIE - powolne zatrzymanie procesu myślowego, towarzyszy temu poczucie głębokiego smutku, spowolnienie lub zahamowanie ruchowe, zamilknięcie ( mutismus ). ZATAMOWANIE - nagłe przerwanie procesu myślowego - myśl urywa się, powstaje pustka. Jest to zaburzenie charakterystyczne dla psychoz schizofrenicznych, może mu towarzyszyć interpretacja urojeniowa (np. podkradanie myśli). ROZKOJARZENIE = dysocjacja myślenia ( dissociatio ) - brak logicznego związku między poszczególnymi (dłuższymi) fragmentami wypowiedzi (ale poszczególne fragmenty są w miarę sensowne). Skrajne rozkojarzenie to SCHIZOFAZJA (rozszczepienie mowy, tzw. sałata słowna) - chory wypowiada pojedyncze słowa złączone w pozbawione treści zdanie. Rozkojarzenie jest bardzo charakterystyczne dla schizofrenii. Zaburzenia występujące w rozkojarzeniu myślowym: WERBIGERACJA - powtarzanie pewnych słów, zgłosek, nie tworzących sensownej całości, połączonych podobieństwem brzmienia. PERSEWERACJA - powtarzanie tych samych słów w odpowiedziach na różne pytania. STEREOTYPIA SŁOWNA - wypowiadanie tych samych wyrazów lub zdań w identyczny sposób. ITERACJA - powtarzanie jakiegoś wyrazu - typowe dla zmian organicznych. SPLĄTANIE toku myślenia = inkoherencja myślenia ( incoherentia ) - całkowicie porwany tok myślenia, powierzchowne skojarzenia. Splątanie myśli dominuje w zespole splątaniowym = amentywnym ( amentia )
Inne zaburzenia myślenia GONITWA MYŚLOWA - skrajne przyspieszenie myślenia w stanie maniakalnym, wyrażające się SŁOWOTOKIEM ( logorrhea ). Świadczy o przyspieszeniu procesów myślowych i spłyceniu poznawania rzeczywistości (bo szybki potok myśli uniemożliwia ich głębszą analizę). LEPKOŚĆ MYŚLENIA = WISKOTYCZNOŚĆ ( viscositas cogitationis ) - „przywieranie” do jednego tematu. ROZWLEKŁOŚĆ MYŚLENIA - zbliżona do lepkości, charakterystyczne dla zmian organicznych, otępienia starczego. MYŚLENIE AUTYSTYCZNE - jest jedną ze składowych AUTYZMU ( autismus ). Jest to postawa odsuwania się od świata, otoczenia w kierunku własnych doznań. Postawa ta wyraża się DEREIZMEM ( dereismus ) - odsuwaniem się od rzeczywistości, przechodzeniem „obok” niej. Przedmiotem myśli są własne doznania psychotyczne, niknie poczucie rzeczywistości, pogłębia się dystans między chorym a otoczeniem. Czasem autyzm współistnieje z SYNTONIĄ

(…)

… poczucie rzeczywistości, pogłębia się dystans między chorym a otoczeniem. Czasem autyzm współistnieje z SYNTONIĄ - potrzebą uczestniczenia w wydarzeniach realnego świata (np. w życiu rodziny), dlatego poprawniej jest mówić o proporcji syntoniczno-autystycznej. Postawa autystyczna jest jednym z osiowych objawów schizofrenii.
MYŚLENIE MAGICZNE, SYMBOLICZNE - irracjonalne wiązanie pewnych znaków (słów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz