Kryteria schizofrenii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria schizofrenii - strona 1 Kryteria schizofrenii - strona 2

Fragment notatki:

KRYTERIA SCHIZOFRENII WG DSM-IV
A. Charakterystyczne objawy: obecność dwóch albo więcej następujących objawów przez okres co najmniej miesiąca (albo mniej w przypadku skutecznego leczenia):
1. Urojeń.
2. Omamów.
3. Zdezorganizowanej mowy (rozkojarzenie).
4. Zachowania grubiańskiego lub katatonicznego.
5. bjawów negatywnych: spłycenia afektu, alogii, awolicji.
B. Dysfunkcja społeczna.
C. Ciągłe oznaki zaburzeń przez co najmniej 6 miesięcy (włączając w to okres pierwszego miesiąca ostrych objawów - por. kryteria A - faza aktywnych objawów), ale także okres objawów prodromalnych i rezydualnych. W okresie objawów prodromalnych albo rezydualnych powinny występować objawy negatywne albo dwa lub więcej objawów uwzględnionych w kryterium A.
D. Występowanie zaburzeń schizoafektywnych i afektywnych (w oryginale: nastroju) wyłącza rozpoznanie schizofrenii.
E. Wyłącza rozpoznanie schizofrenii, jeżeli objawy są skutkiem działania leków psychoaktywnych i chorób ogólnych
F. Jeżeli w wywiadzie są zaburzenia autystyczne, to rozpoznanie schizofrenii wymaga stwierdzenia nasilonych urojeń albo omamów, które również utrzymywały się przez ostatni miesiąc lub krócej w przypadku skutecznego leczenia.
POSTACIE SCHIZOFRENII
1. Katatoniczna
a. Osłupienie lub mutyzm
b. Negatywizm
c. Katalepsja
d. Bezładne (chaotyczne) podniecenie.
e. Niezwykłe pozy i postawy ciała.
2. Zdezorganizowana
a. "Sałata słowna", nasilone rozkojarzenie lub wyraźne zaburzenia zachowania.
b. Spłycenie lub wybitne niedostosowanie afektu.
c. Niespełnianie kryteriów diagnostycznych postaci katatonicznej.
3. Paranoidalna
a. Przeżycia zdominowane przez usystematyzowane urojenia, częste monotematyczne omamy słuchowe.
b. Niewystępowanie następujących objawów: "sałata słowna", nasilone rozkojarzenie, spłycenie lub wybitne niedostosowanie afektu, objawy katatoniczne, wyraźne zaburzenie zachowania.
4. Niezróżnicowana
a. Nasilone urojenia, omamy, rozkojarzenie lub znaczne zaburzenia zachowania.
b. Niespełnienie kryteriów właściwych dla postaci paranoidalnej, katatonicznej lub zdezorganizowanej.
c. Niespełnienie kryteriów właściwych dla postaci paranoidalnej, katatonicznej lub zdezorganizowanej
5. Zejściowa
a. Brak wyraźnych urojeń, omamów, rozkojarzenia lub znacznie zaburzonego zachowania.


(…)

…), tak jak wyżej, z tym że choroba trwa dłużej niż 2 lata.
3 - Przebieg subchroniczny z zaostrzeniem. Ponowne wystąpienie wyraźnych objawów psychotycznych u osób z przebiegiem subchronicznym, będących w zejściowej fazie choroby.
4 - Przebieg przewlekły z zaostrzeniem. Ponowne wystąpienie objawów psychotycznych u osób z przebiegiem przewlekłym, będących w zejściowej fazie choroby.
5 - Choroba w remisji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz