Wstęp do psychopatologii schizofrenii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do psychopatologii schizofrenii - strona 1 Wstęp do psychopatologii schizofrenii - strona 2 Wstęp do psychopatologii schizofrenii - strona 3

Fragment notatki:


WSTĘP DO PSYCHOPATOLOGII SCHIZOFRENII
KRYTERIA SCHIZOFRENII WG EUGENA BLEULERA Zestawienie WHO I. Kryteria objawowe
Zaburzenia podstawowe lub osiowe
- Formalne zaburzenia myślenia*
- Zaburzenia afektu*
- Zaburzenia poczucia własnego "ja"
- Zaburzenia woli i zachowania
- Ambiwalencja*
- Autyzm*
Objawy dodatkowe
- Zaburzenia spostrzegania (omamy)
- Urojenia
- Niektóre zaburzenia pamięci
- Zmiana osobowości
- Zmiany mowy i pisma
- Objawy somatyczne
- Objawy katatoniczne
- Ostre zespoły zaburzeń psychicznych (takie jak depresyjne, maniakalne, katatoniczne czy inne)
KRYTERIA „DEMENTIA PRAECOX' WG EMILA KRAEPELINA
Zestawienie wg WHO
- Zaburzenia uwagi i pojmowania
- Omamy, szczególnie słuchowe (głosy)
- Ugłośnienie myśli - Poczucie wpływu na myśli
- Zaburzenia toku myśli, zwłaszcza rozluźnienie skojarzeń
- Upośledzenie funkcji poznawczych i krytycyzmu Stępienie afektu
- Zaburzenia zachowania: spadek napędu psychoruchowego automatyczne posłuszeństwo echolalia, echopraksja wyładowanie ruchowe (acting out) podniecenie katatoniczne stereotypie
negatywizm autyzm
zaburzenia ekspresji słownej
KRYTERIA SCHIZOFRENII WG KURTA SCHNEIDERA. Zestawienie WHO
OBJAWY PIERWSZORZĘDOWE
- Ugłośnienie myśli
- Głosy dyskutujące i kłócące się
- Głosy komentujące
- Doświadczanie wpływu zewnętrznego na stan somatyczny
- Odciąganie myśli lub inne rodzaje wpływu na myślenie
- Przesyłanie myśli na odległość Spostrzeżenia urojeniowe
- Inne doznania, obejmujące zewnętrzne wpływy na wolę, uczucia, pobudki wewnętrzne
OBJAWY DRUGORZĘDOWE
- Inne zaburzenia spostrzegania
- Nagłe idee urojeniowe
- Natłok myśli
- Depresyjne i euforyczne zmiany nastroju
- Poczucie zubożenia uczuciowego -"... a także wiele innych"
OBJAWY SCHIZOFRENII WG ICD-10:
a) echo myśli, nasyłanie i zabieranie myśli oraz odsłonięcie myśli;
b) urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia, wyraźnie odnoszone do ruchów ciała lub kończyny względnie do szczególnych myśli, działań i odczuć; spostrzeżenia urojeniowe;
c) głosy omamowe, komentujące na bieżąco zachowanie pacjenta lub dyskutujące o pacjencie między sobą, albo innego typu głosy omamowe pochodzące z pewnych części ciała;


(…)

… katatoniczne, jak: pobudzenie, zastyganie lub giętkość woskowa,
negatywizm, mutyzm i osłupienie;
h) objawy "negatywne", jak: apatia, zubożenie wypowiedzi i spłycenie lub niespójność reakcji emocjonalnych, co zwykle prowadzi do społecznego wycofania się i zmniejszenia dostosowania społecznego; należy stanowczo wykluczyć ich zależność od depresji i od leczenia neuroleptycznego;
i) znacząca, konsekwentna…
….
POSTACIE SCHIZOFRENII
1. Katatoniczna
a. Osłupienie lub mutyzm
b. Negatywizm
c. Katalepsja
d. Bezładne (chaotyczne) podniecenie.
e. Niezwykłe pozy i postawy ciała.
2. Zdezorganizowana
a. "Sałata słowna", nasilone rozkojarzenie lub wyraźne zaburzenia zachowania.
b. Spłycenie lub wybitne niedostosowanie afektu.
c. Niespełnianie kryteriów diagnostycznych postaci katatonicznej.
3. Paranoidalna
a. Przeżycia…
…), które rozpoznaje się na podstawie objawów pozytywnych (wytwórczych) i negatywnych (ubytkowych). Objawy negatywne obejmują: spłycenie lub stępienie afektu, skąpość wypowiedzi i ubóstwo treści myśli, otamowanie myślenia, brak dbałości o wygląd zewnętrzny, apatię, anhedonię, wycofanie się z życia, społecznego, zaburzenia czynności poznawczych i uwagi. Do objawów pozytywnych zalicza się rozkojarzenie, omamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz