Psychiatria

note /search

Farmakoterapia zaburzeń psychicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1106

Notatka porusza między innymi zagdanienia akie jak: Wszechstronność – zaburzenie psychiczne jest najczęściej wielowymiarowe i obejmuje:- deficyty i dysfunkcje mózgowe- zmianę sposobu odczuwania siebie, celów, wartości - problemy, ograniczenia ...

Psychopatologia ogólna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1708

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Psychopatologia ogólna- opis pojedynczych objawów psychopatologicznych, czyli nieprawidłowych zjawisk psychicznych (odbiegających od ,,normy’’ pod względem ilosciowym lub jakościowym). Po...

Ośrodkowy układ nerwowy - Mózgowie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychiatria
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1785

Ośrodkowy układ nerwowy Stanowi centrum koordynacji czynności życiowych organizmu, tu docierają ostatecznie wszystkie informacje zebrane za pośrednictwem narządów zmysłów ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, oraz zapadają decyzje dotyczące sposobów reagowania na te informacje. Istotna role p...

Badania stosowane w psychiatrii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1722

BADANIA STOSOWANE W PSYCHIATRII WYWIAD PSYCHIATRYCZNY = informacje n/t pacjenta zebrane od osób trzecich (rodzina, znajomi, personel medyczny, policja itp.) BADANIE PSYCHIATRYCZNE ( status praesens ) = informacje uzyskane od pacjenta oraz jego obserwacja Badanie psychologiczne Badanie neurolog...

Badania stosowane w psychiatrii - badania psychiatryczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1092

BADANIA STOSOWANE W PSYCHIATRII WYWIAD PSYCHIATRYCZNY = informacje n/t pacjenta zebrane od osób trzecich (rodzina, znajomi, personel medyczny, policja itp.) BADANIE PSYCHIATRYCZNE ( status praesens ) = informacje uzyskane od pacjenta oraz jego obserwacja Badanie psychologiczne Badanie neurologic...

Erytrofobia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2317

Erytrofobia Erytrofobia jest spowodowane nieprawidłowym działaniem układu sympatycznego (współczulnego), jednak układ ten wykazuje nadmierne pobudzenie w sytuacjach stresowych i okolicznościach wywołujących napięcie emocjonalne. Tak więc za przyczynę powstania tej choroby można uznać powstanie na...

Etiologia zaburzeń psychicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2947

Etiologia zaburzeń psychicznych Czynniki etiologiczne: endogenne - genetyczna predyspozycja determinująca zaburzenia czynności CUN somatogenne - czynniki patogenne i choroby powodujące zaburzenia czynności CUN psychogenne - nieprawidłowy rozwój psychiczny, społeczny, uczenie się, sytuacje powo...

Empatia o umiejętności współczuwania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1897

Empatia. O umiejętności współodczuwania. Zd olność wyzbycia się egocentrycznych zmartwień i przyjęcia cudzego punktu widzenia stwarza rodzaj pomostu , który umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy osobami, które inaczej pozostawałyby odizolowane - umożliwiając odrębnym jednostkom, przynajmniej na ...

Leksykon pojęć stosowanych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1099

L EKSYKON P OJĘĆ S TOSOWANYCH W O PINIACH P SYCHOLOGICZNO- P EDAGOGICZNYCH Analiza i synteza - ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe oraz scalania tych elementów w całość. Czynności te dotyczą też procesów poznawczych, analizy i syntezy doznań zmysłowych: w...

Uzależnienia-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Psychiatria
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1946

WYKŁAD Z UZALEŻNIEŃ (wersja szersza - obowiązuje część wytłuszczona) Zaburzenia psychiczne wywołane substancjami psychoaktywnymi wg ICD-10 I. Ze względu na rodzaj stosowanego środka wyróżnia zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowan...