Uzależnienia-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzależnienia-wykład - strona 1 Uzależnienia-wykład - strona 2 Uzależnienia-wykład - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD Z UZALEŻNIEŃ (wersja szersza - obowiązuje część wytłuszczona) Zaburzenia psychiczne wywołane substancjami psychoaktywnymi wg ICD-10
I. Ze względu na rodzaj stosowanego środka wyróżnia zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane stosowaniem:
- alkoholu
- opioidów
- kanabinoli
- leków uspokajających i nasennych
- kokainy
- innych substancji stymulujących, w tym kofeiny
- substancji halucynogennych
- (paleniem) tytoniu
- lotnych rozpuszczalników
- innych substancji psychoaktywnych
Zaburzenia psychiczne wywołane substancjami psychoaktywnymi wg ICD-10
Do opisu stanów klinicznych - głównych postaci zaburzeń, które mogą być wywołane substancjami psychoaktywnymi stosowane są następujące kategorie:
- ostre zatrucie (m. in. z majaczeniem, z zaburzeniami spostrzegania, ze śpiączką)
- stosowanie szkodliwe
- zespół uzależnienia
- zespół abstynencyjny
- zespół abstynencyjny z majaczeniem
- zaburzenia psychotyczne
- zespół amnestyczny
- rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
- inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nieokreślone
Ostre objawy zaburzeń psychicznych wywołanych substancjami psychoaktywnymi mogą być skutkiem:
• okazjonalnego przyjęcia substancji dla zaspokojenia ciekawości, dla przyjemności lub naśladując zachowania grupy osób, z którą jednostka czuje się związana,
• jatrogennego uzależnienia od leku przepisywanego złagodzenia celu złagodzenia bólu lub
jako środka nasennego, bez którego po pewnym czasie efektywne funkcjonowanie staje się niemożliwe; sytuacja taka prowadzi do konieczności zdobywania danego środka różnymi sposobami,
• zaawansowanych stadiów uzależnienia od określonej substancji
• nasilenia objawów współistniejących innych zaburzeń psychicznych
Zaburzenia wywołane stosowaniem substancji psychoaktywnych należy brać pod uwagę zwłaszcza wówczas, gdy różnicowane objawy:
- pojawiają się nagle
- występują po raz pierwszy
- są stwierdzane u osób starszych
- współistnieją z innymi objawami choroby somatycznej
- towarzyszą potwierdzonemu przyjmowaniu substancji psychoaktywnych
- występują zaburzenia w odbiorze bodźców ze środowiska (zwłaszcza omamy inne niż słuchowe)
oraz gdy w obrazie psychopatologicznym dominują:
- zaburzenia świadomości
- zaburzenia pamięci
- zaburzenia koncentracji uwagi


(…)

… oralnego, przejawiającego się w postaci nadmiernego optymizmu lub pesymizmu, narcyzmu, skłonności do zazdrości oraz postaw roszczeniowych, domagania się zainteresowania ze strony innych osób itp.
W myśl teorii socjologicznych dla wystąpienia choroby alkoholowej istotne znaczenia ma:
(1) przyzwolenie społeczne na użycie alkoholu w sytuacjach frustracji i wyobcowania,
(2) sposób picia uzależniony…
… zmysłów), zaburzenia funkcji wykonawczych (tj. planowania, organizowania, dzielenia na części, abstrahowania). Zasadniczą cechą tej jednostki chorobowej jest występowanie otępienia utrzymującego się po przerwaniu długotrwałego picia alkoholu, a inne przyczyny otępienia zostały wykluczone. Jednocześnie mogą występować dodatkowe powikłania uzależnienia od alkoholu, np. neuropatia obwodowa czy marskość wątroby. Nie zdołano do tej pory ustalić, czy przyczyną tej postaci otępienia jest bezpośredni wpływ alkoholu na OUN, czy choroba jest pośrednią konsekwencją picia alkoholu, które wiąże się z niewłaściwym odżywianiem, urazami czaszki i chorobami wątroby
Uporczywy zespół amnestyczny (zespół amnestyczny)
Rozwijające się zaburzenia pamięci, wyrażające się upośledzoną zdolnością uczenia się nowych informacji…
…. Wyróżnia się postać rozpoczynającą się w trakcie intoksykacji i w czasie zespołu abstynencyjnego lub wkrótce po nim.
W tej kategorii mieszczą się tradycyjnie opisywane i często spotykanie zespoły objawów: halucynoza alkoholowa, przewlekła halucynoza alkoholowa oraz paranoja alkoholowa.
Halucynoza alkoholowa Objawy:
- wyraziste, uporczywe halucynacje, zwykle słuchowe, u osoby uzależnionej od alkoholu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz