Psychiatria - strona 2

Wstęp do psychopatologii schizofrenii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

WSTĘP DO PSYCHOPATOLOGII SCHIZOFRENII KRYTERIA SCHIZOFRENII WG EUGENA BLEULERA Zestawienie WHO I. Kryteria objawowe Zaburzenia podstawowe lub osiowe - Formalne zaburzenia myślen...

Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

Epidemiologia zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym Około 12 % populacji po 65 rż ma zaburzenia psychiczne 5,5% - zaburzenia lękowe (najczęściej fobie) 5 % - otępienia 2,5 % - depresje 2% - uzależnienia 0,8% OCD Model biologiczny ...

Znęcanie się nad słabszymi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Znęcanie się nad słabszymi - bullying . Czym jest bullying- znęcanie się? Znęcanie się jest często spotykaną właściwością , która dotyczy każdej sfery naszego życia. Możemy ją zaobserwować w szkole , miejscu pracy , w domu , na boisku szkolnym czy

Badanie psychiatryczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: dla lekarza – próba wniknięcia w świat przeżyć psychicznych pacjenta zarówno w aspekcie jego relacji z otoczeniem, jak i z sobą samym dla pacjenta – problem, z którym się mierzy poznawczo, emocjonalnie oraz behawioralnie pacjent może odczuwać ko...

Poczytalność i inne silne wzburzenie emocjonalne-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Formy popełnienia przestępstwa: Usiłowanie – zamiar i zachowanie zmierzające do jego dokonania ( żal tzn. przeciwdziałanie i odstąpienie) Przygotowanie – czynności mające s...

Zespoły neurologiczne ruchowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pień mózgu: tripareza (porażenie 3 kończyn), tetrapareza (porażenie 4 kończyn), zespół naprzemienny (porażenie nerwu czaszkowego po ...

Funkcje emocji - Stan psychiczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Emocja jest subiektywnym stanem psychicznym, uruchamiającym priorytet dla związanego z nią programu działania. Jej odczuwaniu towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz zachowania (Frijda, 1986; za: Doliński, 2000...

Interdyscyplinarne problemy w psychiatrii.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Służba LIAISON obejmuje stałą współpracę między psychiatrą a oddziałami somatycznymi. Psychiatra jest tu stałym członkiem zespołu somatycznego (np. na oddziale onkologicznym). Jest włączany do leczenia gdy występują określone problemy i wpływa na ...

Klasyfikacja chorób psychicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cele systemów klasyfikacji chorób psychicznych: Dostarczanie praktycznych ram ułatwiających proces diagnostyczny, Ułatwienie porozumiewania się diagnostów z różnych krajów, kultur i mających różne przygotowanie teoretyczne (stworzenie wspólnego j...