Psychiatria - strona 3

Parasomnie- prezentacja

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Władysław Pasikowski
  • Psychiatria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Parasomnie, w przeciwieństwie do dyssomnii, nie obejmują zaburzeń dotyczących generowania stadiów snu oraz czasu ich trwania lecz charakteryzują się występowaniem pewnych nieprawidłowych objawów lub zachowań w trakcie snu. Objawy parasomnii wynika...

Podstawy psychopatologii- prezentacja

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Władysław Pasikowski
  • Psychiatria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1463

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Objawy psychopatologiczne są to zjawiska dające się stwierdzić w wywiadzie, bezpośrednim badaniu lub obserwacji, które świadczą o nieprawidłowych funkcjach psychicznych, przejawach życia psychicznego i mają dla lekarza wartość diagnostyczną, prog...

Psychiatria konsultacyjna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Władysław Pasikowski
  • Psychiatria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Depresje polekowe- Najczęściej występują ( 40 - 50% ) w trakcie terapii ACTH i hormonami kory nadnerczy. Depresje z zahamowaniem występują często w przebiegu leczenia lekami obniżającymi ciśnie...