Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym - strona 1 Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym - strona 2 Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym - strona 3

Fragment notatki:


Epidemiologia zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym Około 12 % populacji po 65 rż ma zaburzenia psychiczne
5,5% - zaburzenia lękowe (najczęściej fobie)
5 % - otępienia 2,5 % - depresje 2% - uzależnienia 0,8% OCD
Model biologiczny zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym Choroby somatyczne Leki
Dysfunkcja mózgu
Choroba OUN Choroba psychiczna
Zmienione zachowanie
Obniżony poziom funkcjonowania
Objawy psychopatologiczne
Czynniki nie biologiczne w patogenezie zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym „Zespoły utraty" i samotność
Pozycja ludzi starych w społeczeństwie
Sytuacja ekonomiczna
Zmiana statusu społecznego
Pełniona rola w rodzinie
Pacjent geriatryczny a leki 12% populacji = 35% zużycia leków
Średnio 8-15 leków na receptę! 40% sprzedaży leków OTC
Około 15% hospitalizacji w wieku podeszłym jest spowodowane interakcjami lękowymi
Interakcje lekowe w geriatrii - czynniki ryzyka Kobiety
Otyłość
Wiek
Odwodnienie
Niedobiałczenie, niedobory witaminowe
Zaburzenia funkcji wątroby i nerek
Niewydolność krążenia
Zmiany neu rotransmisji w wieku podeszłym D2 w striatum
ChAT i liczby komórek cholinergicznych
liczby i wrażliwości receptorów B oraz a
odpowiedzi behawioralnej na benzodwuazepiny
wrażliwości na bodźce proapoptotyczne w OUN
Zmiany farmakokinetyki Absorpcja: leki zobojętniające, ↑ lewodopa
Dystrybucja: ↑ tkanki tłuszczowej i ↓ masy mięśniowej → ↑ leków lipofilnych (np. β-blokery)
↓ całkowitej ilości wody → ↑ stężenia w surowicy leków hydrofilnych (np. digoksyna)
Metabolizm i wydalanie: funkcja wątroby i nerek
Czy starsi pacjenci przyjmują zapisane leki według zaleceń? Około 1/3 recept nigdy nie jest realizowana
Około 1/3 leków wykupionych nie jest przyjmowana w ogóle
Około 1/3 leków wykupionych jest przyjmowana inaczej niż zalecił lekarz
Przyczyny „non-complian ce ” Zbyt wiele leków Trudne dawkowanie
Objawy niepożądane i lęk przed nimi (ulotki)


(…)

… mieszanym)
Zaburzenia psychiczne w chorobie Parkinsona
Najczęściej polekowe, psychozy lub majaczenie
Powszechne także zespoły depresyjne
Zaburzenia snu (zwłaszcza związane z fazą REM)
Otępienie
Zaburzenia psychiczne w chorobie Parkinsona - postępowanie
Modyfikacja aktualnego leczenia przeciwparkinsonowskiego
Odstawienie leków antycholinergicznych, amnatadyny, selegiliny, agonistów D
Dostosowanie dawek L…

Około 1/3 leków wykupionych nie jest przyjmowana w ogóle
Około 1/3 leków wykupionych jest przyjmowana inaczej niż zalecił lekarz
Przyczyny „non-compliance”
Zbyt wiele leków Trudne dawkowanie
Objawy niepożądane i lęk przed nimi (ulotki)
Interakcje lękowe
Cena leku
Brak współpracy między lekarzami
Zespoły neuropsychiatryczne wywołane lekami
DELIRIUM
DEPRESJA
PSYCHOZY
ZABURZENIA SNU
ZABURZENIA SEKSUALNE
LĘK…

Zaburzenia nastroju 0-86% Urojenia 10-73% Halucynacje 21-49% Misidentyfikacje 1-49% Lęk 0-50% Zaburzenia snu 0-47%
BPSD - klasyczne zaburzenia zachowania Cohen-Mansfield 1986
Zachowania nie-agresywne: wielokrotne pytanie o to samo, próby opuszczenia domu, ucieczki, wędrowanie, „pacing", apatia, abulia
Zachowania socjalnie niewłaściwe: obnażanie się/masturbowanie w miejscach publicznych
Zachowania agresywne…
… przewlekłej apatii niespełniający kryteriów dla depresji
U 10% stwierdzano zmiany osobowości
U mniej niż 1% psychozy
Częstość zaburzeń psychicznych w stwardnieniu rozsianym
Zaburzenia seksualne 50-70%
Depresja 50%
Zaburzenia poznawcze 30-50%
Euforia 25%
Zmiany osobowości 25%
Zaburzenia snu 25%
Mania 10-15%
Psychozy 1%
Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych
Wystąpienie zaburzeń psychicznych…
…)
Leczenie depresji w wieku podeszłym
Zawsze konieczne podejście wielomodalnościowe, uwzględniające kontekst psycho-społeczny i biologiczny
Nowoczesne leki przeciwdepresyjne (I rzutu SSRI)
Psychoterapia poznawczo-behawioralna, szczególnie skuteczna grupowa
Inne oddziaływania: gimnastyka, muzykoterapia
Psychozy w wieku podeszłym
Schizofrenia
Schizofrenia o późnym początku a parafrenia
Psychozy w przebiegu…

ZABURZENIA CHODU, ATAKSJA, EPS
Polekowe zaburzenia neurologiczne
Drżenie (teofilina, leki przeciwcukrzycowe) Ataksja (benzodwuazepiny, karbamazepina)
Dyskinezy, mioklonie i parkinsonizm (klasyczne neuroleptyki, metoklopramid!, cymetydyna, blokery kanału wapniowego, leki antyhistaminowe, cynaryzyna, większość antydepresantów, rezerpina)
Środki bez recepty OTC
Leki przeciwkaszlowe
Leki przeciwbólowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz