Procesy integracyjne w Europie - strona 3

Procesy Integracyjne w Europie - pytania przykładowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

4. Jaki znasz przykład "jednoczenia" Europy za pomocą siły? Wskaż i opisz. Europa wg Hitlera III Rzesza - tereny Niemiec, Austrii i Czechosłowacji(tereny rdzenne); Rasa panów - tworzenie przestrzeni życiowej; Podział wpływów; Brak konfliktu z faszystowskimi Włochami zainteresowanymi p...

Procesy Integracyjne w Europie - opracowane zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 791

PIWE 1 W czym tkwiła słabość projektów i praktycznych działań integracyjnych w Europie od średniowiecza do czasów współczesnych (przykłady)? Słabość tkwiła w tym, że początkowe koncepcje zjednoczeniowe były bardzo ogólne i wysuwali je władcy, dążący jedynie do rozszerzenia swoich wpływów. Pod koni...

Północne rozszerzenie państw europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1596

Rozszerzenie Wspólnot Europejskich na północ w latach 70-tych Specyfika rozszerzenia- warunki gospodarcze, polityczne, społeczne w Europie przed rozszerzeniem. EWG zostało stworzone w sprzyjającej sytuacji gospodarczej. Wpływ na to miały obniżki stawek celnych, wzrost liczby inwestycji, rozszerz...

Integracja europejska po 1954

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

Pod koniec roku 1954 roku Wspólne Zgromadzenie EWWiS wezwało państwa członkowskie do dalszej integracji, w której preferowano problemy gospodarcze. Holenderski minister spraw zagranicznych Johan Beyen wystąpił z propozycją utworzenia unii celnej i wspólnego rynku, uzależniając rozwój integracji p...

Federalizm oraz integracja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1344

Pojęcie integracji. Termin integracja pochodzi z języka łacińskiego, w którym integratio oznacza proces scalania, łączenia się określonych elementów w całość. W kontekście Unii Europejskiej integracje można rozpatrywać w perspektywy historycznej, terytorialnej i przedmiotowej. Z przedmiotowego p...

Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1197

Rozszerzenie UE na wschód (dokończenie jednoczenia Europy) Tematem mojego referatu będzie rozszerzenie struktur Unii Europejskiej na Wschód. Myślę, że warto na początku wspomnieć, że po rozpadzie bloku wschodniego krajom Wschodu przyświecało hasło „powrót do Europy”. Już w roku 1989

Rozszerzenie Unii Europejskiej o Grecję , Hiszpanię, Portugalię

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 763

Rozszerzenie UE o Grecję , Hiszpanię Portugalię W latach osiemdziesiątych do Wspólnoty wstąpiły kolejne trzy kraje : Grecja w 1981 roku oraz Portugalia i Hiszpania w 1986 r. Miały one wiele wspólnych doświadczeń- m.in. niedawne rządy dyktatorskie jak również poziom ich rozwoju gospodarczego , któ...

Konspekt - Integracja europejska w ujęciu historycznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Integracja Europejska w ujęciu historycznym: Starożytne koncepcje integracyjne - Grecja, Rzym - uniwersalistyczne cesarstwo, Hellenizm Integracja europejska w Średniowieczu - Wpływ chrześcijaństwa i papieży na Europę, Państwo Franków i Ottonów; Tworzenie się państw - kryzys jedności czy nowe kon...

Historia integracji europejskiej - Starożytność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1057

Historia Integracji Europejskiej Starożytność Grecja - związki państw - miast [amfiktiony], quasi - federacje, 478 p.n.e. Ateński Związek Morski [idea integracji przez dominację], potem związek Beocki, Związek Peloponeski Macedonia - podbój Grecji i Persji, unifikacja imperium poprzez wpływy hellen...

Procesy integracyjne w Europie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2975

notatki WYKŁAD I - integracja: - polityczna - ekonomiczna - integracja polityczna: - federacja (państwo związkowe. Federacja to twór polityczny złożony z mniejszych jednostek terytorialnych, które swoje suwerenne kompetencje przekazały na poziom wyższy – federalny. Człony federacji nie oddają...