Procesy Integracyjne w Europie - pytania przykładowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy Integracyjne w Europie - pytania przykładowe  - strona 1 Procesy Integracyjne w Europie - pytania przykładowe  - strona 2 Procesy Integracyjne w Europie - pytania przykładowe  - strona 3

Fragment notatki:

4. Jaki znasz przykład "jednoczenia" Europy za pomocą siły? Wskaż i opisz.
Europa wg Hitlera
III Rzesza - tereny Niemiec, Austrii i Czechosłowacji(tereny rdzenne);
Rasa panów - tworzenie przestrzeni życiowej;
Podział wpływów;
Brak konfliktu z faszystowskimi Włochami zainteresowanymi podbojem Afryki;
Faza ekspansji - rewizjonizm antywestfalski;
Związek Państw Wschodnich, Ostbund - Polska, państwa bałtyckie, Bałkany, Ukraina, Gruzja, tereny nadwołażńskie(całkowite podporządkowanie)
Związek Państw Zachodnich, Westbund - Holandia, Belgia, Płn. Francja
Związek Państw Północnych, Norbund - Dania, Szwecja, Norwegia
Wojna jako instrument do realizacji założonego celu
Napoleon I Bonaparte nawiązywał do ekspansjonistycznych tradycji Cesarstwa Rzymskiego oraz Monarchii Karolińskiej. Jednoczył Europę wokół Paryża wykorzystując armię i wpływy kulturowe Francji. Uważał siebie za władcę podobnego cezarom. Napoleon siłą wprowadzał zmiany w Europie. 1806- PROTEKTOR Związku Reńskiego. Skłonił cesarza Austrii Franciszka I do zrzeczenia się tytułu cesarza rzymskiego. Bonaparte podbijał kolejne kraje, tworzył nowe podległe mu organizmy. Misje jednoczenia Europy na czele wielonarodowej armii. Jego państwo sięgało od Portugalii aż do granic Rosji. Kolejne kampanie tworzyły nowe rozwiązania organizacyjno-prawne kontynentu europejskiego. Tworzyła się konfederacja państw kontynentalnej części Europy z centrum politycznym w Paryżu. Osadzał na tronie członków swojej rodziny lub wiernych mu sojuszników. Napoleon w krajach podporządkowanych wprowadzał nowy system władzy -KODEKS NAPOLEONA plus Konstytucja wzorowana na francuskiej. Podjęte przez Napoleona próby siłowego zjednoczenia Europy zakończyły się niepowodzeniem. Doprowadziły do nowych podziałów kontynentu. Jednak francuskie rozwiązania ustrojowe wywarły ogromny wpływ na prawo europejskie.
5. Jakie były przesłanki powodzenia integracji europejskiej po II wojnie światowej?
Podział Niemiec(między Francję, Wielką Brytanię, ZSRR i USA);
Nie chciano więcej wojny, chcieli Europy jako mocarstwa, odzyskiwania swojej siły i pozycji na arenie międzynarodowej;
Odbudowa zniszczonej Europy
Walka państw zachodnich z komunizmem i polityką radziecką, szerzenie antykomunizmu;
Zjednoczenie miało zapobiec radykalizacji partii komunistycznych w krajach zachodnich(Włochy, Francja);
Sprzeciw wobec dwubiegunowego świata USA-ZSRR
Chciano się uniezależnić od USA;
Ochrona demokracji i praw człowieka(doświadczenia wojny);
Nadzieja na rozwiązanie problemów kolonialnych;

(…)

… konkretnych rokowań dyplomatycznych ministrów Szóstki; projekt Spaak'a - pozytywne przyjęcie.
25 marca 1957 roku w Rzymie Belgia, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy i Francja, czyli kraje tworzące Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, podpisały dwa główne dokumenty zwane traktatami rzymskimi.
19.Przedstaw koncepcje zjednoczonej Europy W.Hallsteina.
Europa Atlantycka;
Małe kroki na miarę możliwości, stopniowa…
… do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
-Preambuła: konflikt o odwołanie się do wartości wyższych
- największe spory zrodziła redakcja art. 9 gwarantującego prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.  Porównując sformułowanie tego prawa na gruncie EKPC i w KPP UE, można dostrzec wyraźne różnice. Zgodnie z EKPC, prawo do małżeństwa przysługuje mężczyźnie i kobiecie w wieku małżeńskim. Natomiast w KPP UE…
… kompetencji PE i Rady Europejskiej;
Większość przedstawionych projektów wiązała się z rozszerzeniem kompetencji wybranych organów Wspólnot Europejskich. 23. Jakie były główne ustalenia Jednolitego Aktu Europejskiego - oceń jego znaczenie dla dalszejintegracji stopniowe utworzenie do końca 1992 rynku wewnętrznego, którego podstawami byłby swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; 
włączenie…
… przemysłu; stworzenie podstaw wspólnego rynku; 12. Jakie były przyczyny upadku Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Obronnej? Błędne założenie, że EWO, będzie się stopniowo przekształcało w federację lub konfederację;
Duży opór wobec remilitaryzacji Niemiec; szczególnie wśród Francuzów;
Zrzeczenie się części suwerenności na rzecz wspólnego dowództwa;
Niechęć Wielkiej Brytanii do członkostwa w EWO…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz