Rozszerzenie Unii Europejskiej o Grecję , Hiszpanię, Portugalię

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozszerzenie Unii Europejskiej  o Grecję , Hiszpanię, Portugalię  - strona 1 Rozszerzenie Unii Europejskiej  o Grecję , Hiszpanię, Portugalię  - strona 2 Rozszerzenie Unii Europejskiej  o Grecję , Hiszpanię, Portugalię  - strona 3

Fragment notatki:


Rozszerzenie UE o Grecję , Hiszpanię Portugalię W latach osiemdziesiątych do Wspólnoty wstąpiły kolejne trzy kraje : Grecja w 1981 roku oraz Portugalia i Hiszpania w 1986 r. Miały one wiele wspólnych doświadczeń- m.in. niedawne rządy dyktatorskie jak również poziom ich rozwoju gospodarczego , który był stanowczo poniżej średniej Wspólnoty. Wejście tych krajów oznaczało nowe zadania dla Wspólnoty, podniosło znaczenie innych państw i wydawało się , że przeniesie punkt ciężkości Wspólnoty ze stabilnych zindustrializowanych i demokratycznych krajów na południe. Grecja Wejście Grecji w styczniu 1981 r. oznaczało początek tzw. śródziemnomorskiego lub południowego rozszerzenia . Zważywszy na położenie geograficzne Grecji i jej burzliwą historię polityczną oraz relatywnie niski poziom rozwoju społecznego i gospodarczego , kraj ten nie uczestniczył w głównym nurcie integracji europejskiej , chociaż był członkiem- założycielem OEEC , przystąpił do Rady Europy w 1949 r. tuż po jej powstaniu oraz do NATO w 1952 r. Nie miał jednak wspólnych granic z krajami Szóstki
Maj 1958 r. - wniosek o stowarzyszenie ze Wspólnotami
Wspólnoty były zainteresowane zawarciem umowy z Grecją przede wszystkim z przyczyn politycznych
Układ o stowarzyszeniu , podpisany w Atenach 9 lipca 1961 r. wszedł w życie 14 maja 1962 r. - najbardziej kompleksowy Akt zawarty przez Wspólnoty z państwem trzecim
Celem układu było doprowadzenie w przyszłości do przystąpienia Grecji do EWG
1967- 1974 dyktatura wojskowa , zawieszenie układu Po upadku dyktatury , układ między Grecją a Wspólnotą wraca do normy
12 czerwca 1975 - wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich 27 lipca 1976 r. - rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych (trwały 2 lata)
28 maja 1979r. - Podpisanie traktatu akcesyjnego, Grecja wstępuje do Wspólnot z dniem 1 stycznia 1981 r. Pyt: Co sprawiło , że Wspólnoty były zainteresowanie przyłączeniem Grecji ? Jakie szanse widziała dla siebie Grecja ? ( rozwój gospodarczy, szansa przyśpieszenia gospodarczego ) Hiszpania i Portugalia Portugalia w latach 1932- 1974 przeszła przez etap dyktatury . Reżim rządowy był wówczas bardzo nacjonalistyczny i głęboko zaangażowany na rzecz portugalskich kolonii w Afryce. Kraj ten pozostawał w pewnej izolacji, ale ponieważ wykazywał dobrą wolę, był tolerowany przez kraje zachodnioeuropejskie , chociaż wykluczono go z Rady Europy. Portugalia była za to członkiem OEEC, oraz członkiem- założycielem NATO (strategiczne położenie)
Hiszpania złożyła wniosek o członkowstwo we Wspólnotach w 1977 roku . Przez wiele lat był on jednak odrzucany z powodu natury jej reżimu rządowego i obciążenia historycznego w postaci zbyt bliskich związków z państwami Osi, Hiszpania była również wyłączona z ONZ , planu Marshalla, OEEC, Rady Europy i NATO. Nie otrzymywała także zaproszeń do uczestnictwa w działaniach na rzecz ściślejszej integracji europejskiej. Jej polityka była oparta na zasadzie samowystarczalności i koncepcji utworzenia wspólnoty z Ameryką Łacińską i częściowo z Afryką Północną niż z państwami europejskimi .


(…)

… 1985 r. podpisanie traktatu akcesyjnego w Madrycie i Lizbonie równocześnie
Państwa staja się członkami 1 stycznia 1986 r. Cena wejścia- zgoda na pełne wdrożenie dorobku prawnego Wspólnot , restrukturyzacja przemysłu ciężkiego, przyjęcie długich okresów przejściowych Pyt. Skutki przyjęcia do Wspólnot państw słabszych ekonomicznie ? (Wspólnota jako dobrowolny związek równych partnerów - wielkich…
… ściślejszej integracji europejskiej. Jej polityka była oparta na zasadzie samowystarczalności i koncepcji utworzenia wspólnoty z Ameryką Łacińską i częściowo z Afryką Północną niż z państwami europejskimi .
Upadek dyktatur spowodował demokratyczne przemiany w tych państwach
Przystąpienie do Wspólnot jako gwarancja utrzymania systemu demokratycznego, wyjścia z peryferii, zapewnienia rozwoju gospodarczego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz