Polityka społeczna i zdrowotna - strona 5

Rodzina

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651

l. PO JECIE RODZINY I MAŁŻEŃSTWA RODZINA (ujęcie socjologiczne) to: • podstawowa grupa (komórka) społeczna występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur od najbardziej prymitywnych do najbardziej złożonych; składa się z małżonków i ich dzieci (także adoptowanych) oraz k...

Socjalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 756

l. SZKOŁY SPOŁECZNE SOCJALIZMU Socjalizm to: Doktryna oparta na powszechnej równości społeczeństwa; l. Socjalizm utopijny • Przedstawiciele tego kierunku wyrażali pogląd, że. człowiek stał się ofiarą nierówności społecznych; • Wiodącą id...

Spis powszechny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Pierwszy Powszechny Spis Ludności w niepodległej Polsce przeprowadzono w 1921 roku. Spisem objęto podstawowe cechy demograficzne, narodowość, język ojczysty i wyznanie, poziom wykształcenia, charakterystykę zawodową ludności, inwalidztwo i sieroctwo

Społeczna doktryna kościoła katolickiego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Społeczna doktryna Kościoła katolickiego Społeczna doktryna Kościoła katolickiego, wyodrębniona z całokształtu doktryny i teologii katolickiej w XIX w. i wyrażana publicznie w poświęconych zagadnieniom społeczno-politycznym encyklikach papieskich. Pierwsza z nich, "

Stan realizacji i nowe zamierzenia programu pierwsza praca

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Stan realizacji i nowe zamierzenia programu „Pierwsza praca” Liczba bezrobotnych absolwentów W roku 2001/2002 szkoły ponadpodstawowe ukończyło 732 tys. absolwentów, z czego 58 proc. znalazło się w rejestrach osób bezrobotnych. Przewiduje się, że liczba absolwentów kończących szkoły wyniesie 1,2 ml...

Systemy emerytalne w wybranych krajach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434

Zasady funkcjonowania systemów emerytalnych w wybranych krajach. Numer karty Social Security, największego na świecie państwowego systemu emerytalno-ubezpieczeniowego, w USA jest ważniejszy niż prawo jazdy. Bez tego nie można pracować czy tanio się wyleczyć. Od lat trzydziestych XX wieku karty taki...

Ubóstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896

UBÓSTWO to: • brak dostatecznych środków materialnych do życia, bieda, niedostatek (nędza - gorszy stan od ubóstwa); • stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jednostki rodzinnej lub grupy społecznej; • zjawisko społeczne polegające na ...

Wykorzystanie środków pomocowych UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY Jeśli temat wystąpienia potraktować zawężająco, to żadnych pieniędzy oczywiście nie ma [1]: nikt nie zapłaci zarządowi województwa, powiatu czy gminy za to, że radni zebrali się by uchwalić powołanie nowego ...

Zjawiska dezorganizujśce i patologiczne w zakładzie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

ZJAWISKA dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy. Źródła, rodzaje dezorganizacji i patologii społecznej. Każdy zakład pracy będąc organizacją społeczna, a więc grupą zmierzającą do realizacji określonych celów w sposób zorganizowany, może być efektywny w swoim działaniu tylko wówczas, gdy...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2051

POLITYKA SPOŁECZNA 1. Główne zasady liberalizmu to : a b c 2. Polityka opierająca się o pogląd , że procesy ludnościowe posiadają charakter samoistny i wyrażają się w braku istotnej ingerencji państwa w zjawiska demograficzne to : a.