Wykorzystanie środków pomocowych UE

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie środków pomocowych UE - strona 1 Wykorzystanie środków pomocowych UE - strona 2 Wykorzystanie środków pomocowych UE - strona 3

Fragment notatki:

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY
Jeśli temat wystąpienia potraktować zawężająco, to żadnych pieniędzy oczywiście nie ma [1]: nikt nie zapłaci zarządowi województwa, powiatu czy gminy za to, że radni zebrali się by uchwalić powołanie nowego rezerwatu czy parku krajobrazowego. Za sam fakt powoływania rezerwatu czy nawet parku narodowego żadne europejskie pieniądze się nie należą. Dużo łatwiej moim zdaniem uzyskać pieniądze wiążąc ochronę przyrody z tworzeniem lub zachowaniem miejsc pracy - choćby w turystyce. Ochrona przyrody kojarzy się bowiem powszechnie z licznymi ograniczeniami. Ograniczenia kojarzą się z utratą miejsc pracy. Nic więc dziwnego, że wielu miejscach poszerzanie parków narodowych wywołuje liczne protesty. Przykładem niech będzie Puszcza Białowieska. Minister ochrony środowiska został obrzucony jajkami przez przeciwników poszerzenia Parku. Przeciwników, bojących się utraty dochodów ze sprzedaży drewna, zbioru owoców leśnych, innych funkcji lasu. Opór przy powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego doprowadził do przyjęcia "Kontraktu dla Puszczy". Poszerzono Park, jednocześnie dzieląc jego obszar na cztery rodzaje stref: Strefa ochrony całkowitej (11% powierzchni). Strefa ochrony biernej. Strefa przejściowa. Strefa IV.
Tylko w pierwszej strefie zakazana jest jakakolwiek działalność człowieka. W ramach "Kontraktu dla Puszczy", w latach 1999-2000 przeznaczono z budżetu państwa, w formie dotacji, ok. 30 mln zł dla 8 gmin puszczańskich, miasta Hajnówka i Białowieskiego Parku Narodowego. W 1999r. - 20 mln zł, w tym ponad 8 mln na inwestycje dla gmin, resztę dla BPN, a w 2000r. - 10 mln zł, z tego gminne potrzeby pochłonęły 6,5 mln zł. Z pieniędzy "kontraktowych" pobudowano nowe szkoły, drogi, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, zmieniono ogrzewanie z węglowego na bardziej przyjazne środowisku. Część środków przeznaczono na hodowlę restytucyjną żubra w Puszczy Białowieskiej. Planowane jest przejęcie całej kadry nadleśnictw. Spowoduje to wzrost zatrudnienia w parku o 250 etatów. 150 osób pracować będzie w gospodarstwie pomocniczym BPN. Mieszkańcy gmin Puszczy Białowieskiej będą mieli prawo zbioru jagód, grzybów i drewna w lesie, jednak w takim stopniu, by nie przeszkadzało to ochronie puszczy. Na razie są to w całości fundusze krajowe, lecz w przyszłości może to wyglądać inaczej. Kluczową sprawą jest fakt, że w ramach Kontraktu finansowane są działania związane nie tylko z zachowaniem przyrody, ale również ze zrównoważonym rozwojem. Na to pieniądze europejskie, choćby z przedakcesyjnego funduszu Phare, się znajdą. Takie zrównoważone podejście jest nie tylko naszą europejską specyfiką. Wystarczy obejrzeć witrynę internetową amerykańskiego Parku Narodowego Yelowstone, by zorientować się iż jest to miejsce wypoczynku (zarówno rodzinnego jak i dla amatorów sportów takich jak gonitwy psich zaprzęgów), jak też ośrodek edukacji ekologicznej. O wielkiej liczbie rozmaitych książek przyrodniczych, filmów, gadżetów sprzedawanych turystom już nie wspominając.

(…)

… w utworzeniu administracji ochrony środowiska dla krajów trzecich: Albanii, Algierii, Bośni Hercegowiny, Chorwacji, Cypru, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Malty, Maroka, Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, bałtyckiego wybrzeża Rosji.
Program finansuje: zazwyczaj do 50% kosztów, do 30% kosztów przy projektach, które będą generować dochód, do 75% kosztów przy projektach, których celem…
… współczesnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W ramach programu, w każdym z krajów członkowskich Wspólnoty, powstał szereg baz danych opracowanych zgodnie z ujednoliconą metodyką. Będą one przechowywane i udostępniane w postaci aplikacji Systemu Informacji Geograficznej (GIS). Zespół CORINE ściśle współpracuje z kilkoma organizacjami międzynarodowymi. Są to: Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Rozwoju i Współpracy (OECD), Rada Europy, Europejska Komisja Gospodarcza przy Komitecie Ekonomiczno-Społecznym ONZ (UN ECE), Komitet Państw Unii Europejskiej (CERCO). W Polsce program CORINE realizowany jest w trzech działach tematycznych: CORINE land cover - dotyczy użytkowania ziemi i oparty jest o analizę zdjęć satelitarnych. CORINAIR - służy poznaniu głównych źródeł emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz