Obszarowa ochrona przyrody w Polsce-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszarowa ochrona przyrody w Polsce-opracowanie - strona 1 Obszarowa ochrona przyrody w Polsce-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OBSZAROWA OCHRONA PRZYRODY W POLSCE
1. Wyjaśnij znaczenie krajowego systemu obszarów chronionych dla ochrony przyrody. Koncepcja systemu obszarów chronionych jest nowoczesną koncepcją ochrony przyrody. Celem jest zagospodarowanie przestrzenne kraju, które pozwoli na zachowanie najcenniejszych zasobów przyrody, a jednocześnie umożliwi swobodną wymianę materiału genetycznego między lokalnymi populacjami. Ma zapobiegać także izolacji małych populacji lokalnych; aspekt współpracy przygranicznej. 2. Wymień polskie parki narodowe wpisane na: Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości, Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO, na listę obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe ( konwencja z Ramzar), listę obszarów bałtyckich pod specjalnym nadzorem. Lista Światowego Dziedzictwa Ludzkości: Białowieski Lista Rezerwatów Biosfery UNESCO: Babiogórski, Białowieski, Bieszczadzki, Kampinoski, Karkonoski, Słowiński, Tatrzański. Lista obszarów wodno-błotnych: Słowiński, Biebrzański, Ujście Warty
Lista obszarów bałtyckich pod specjalnym nadzorem: Woliński
3. Który z polskich parków narodowych jest: najstarszy, najmłodszy, największy, najmniejszy, najcenniejszy? Najstarszy- Białowieski
Najmłodszy- Park Narodowy „ Ujście Warty „ Największy- Biebrzański
Najmniejszy- Ojcowski
Najcenniejszy - Białowieski
4. W którym parku znajduję się: fragment wybrzeża klifowego, ruchome wydmy, jeziora lobeliowe, wydmy śródlądowe, liczne miejsca pamięci z czasów II wojny światowej (2 parki), gołoborza, piętro kosodrzewiny (3 parki), kotły lodowcowe (3 parki), liczne skałki: granitowe, piaskowce, wapienne ? Fragment wybrzeża klifowego- Woliński Ruchome wydmy - Słowiński Jeziora lobeliowe- „ Bory Tucholskie „ Wydmy śródlądowe- Kampinoski Pamiątki II wojny - Świętokrzyski, Kampinoski
Gołoborza- Świętokrzyski Piętro kosodrzewiny- Karkonoski, Babiogórski, Tatrzański
Kotły lodowcowe- Karkonoski, Tatrzański, Babiogórski
Skałki- ………….. tu nie umiałam wyłapać z tekstu nic konkretnego 
5. Wymień parki narodowe: nadmorskie, pojezierne, nizinne, wyżynne, górskie. Nadmorskie: Woliński, Słowiński
Pojezierne: Drawieński, Wigierski, Wielkopolski, Bory Tucholskie
Nizinne: Kampinoski, Białowieski, Poleski, Biebrzański, Narwiński, Ujście Warty
Wyżynne: Ojcowski, Roztoczański, Świętokrzyski
Górskie; Karkonoski, Gór Stołowych, Pieniński, Babiogórski, Gorczański, Tatrzański, Magurski, Bieszczadzki


(…)

… są najbardziej obciążone ruchem turystycznym, jakie czynniki zagrażają przyrodzie niektórych parków narodowych (podaj przykład) Obciążone ruchem turystycznym: Wielkopolski, Ojcowski, Karkonoski, Tatrzański
Poleski - zagrożenie zmiana stosunków wodnych, chemizacja rolnictwa, rozwój przemysły wydobywczego. Biebrzański - zagrożenie; zaniechanie ekstensywnego użytkowania łąk bagiennych
Ujście Warty- zarastanie…
…, torfowiska, bagna powstałe po ustąpieniu lodowca. Drawieński- obejmuje obszar Puszczy Drawskiej, występują jeziora rynnowe, ¾ powierzchni porastają bory sosnowe, fauna = liczne gatunki górskie i podgórskie.
Wigierski - chroni obszar Suwalszczyzny z licznymi jeziorami, morenami, dolinami, Wyróżnia się 66 zbiorowisk, dominacja borów sosnowych, występuje bóbr europejski. Wielkopolski- zajmuje lesisty obszar…
… Wisły, występują 3 terasy : zalewowa, wydmowa, wysoka. Znajduję się kompleks wydm śródlądowych, które porasta bór sosnowy; liczne pamiątki historyczne. Białowieski- najcenniejszy, najstarszy, niemal w całości objęty ochroną ścisłą; jest to największy zespół lasów pierwotnych w Europie; rozpowszechniony grąd, występuje żubr ;)
Poleski- obejmuje zachodnia część Pojezierza Łęczycko- Włodawskiego…
…, gatunki ptaków
Gorczański- obejmuje najwyższą centralną część Masywu Gorców, główne zespoły leśne; buczyna karpacka, bór świerkowy. Tatrzański- park pograniczny, kotły, moreny np. Dolina 5 Stawów, wszystkie piętra roślinności, hale, kozica, świstak, niedźwiedzie, Magurski - chroni część obszaru Wisłoki- Masym Magury Witkowskiej w Beskidzie Niskim. Szata roślinna ma charakter piętrowy, liczne gatunki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz