Socjalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizm - strona 1 Socjalizm - strona 2 Socjalizm - strona 3

Fragment notatki:

l. SZKOŁY SPOŁECZNE SOCJALIZMU Socjalizm to: Doktryna oparta na powszechnej równości społeczeństwa; l. Socjalizm utopijny • Przedstawiciele tego kierunku wyrażali pogląd, że. człowiek stał się ofiarą nierówności społecznych; • Wiodącą ideą utopistów było świadome i wolne uczestnictwo jednostki, " Społeczeństwo równych obywateli, pracujących w oparciu o własność wspólną; • Przeciwni rewolucji. Zło można zmienić drogą perswazji. Dlatego poszukiwali oparcia dla swoich idei w środowisku ludzi możnych i wpływowych; " Przedstawiciele socjalizmu utopijnego: T. Morę, H. Saint-Simon, Ch. Fourier i R. Owen. Tomasz Morę (1478 - 1535) - angielski humanista, szef finansów państwa. Przewodniczący Izby Gmin; - za spór z królem Henrykiem VIII został ścięty; twórca pracy ..Złota książeczka o najlepszym ustroju paiistiva i o nowej wyspie Utopii". Pisał tam. że: królowe są agresywni i rozrzutni, nie dbają o poddanych, ciemiężą lud podatkami, •wybierają presje nasady' *każdy Utopianin pracuje jako rolnik i specjalizuje się w jakimś' rzemiośle. Wszyscy muszą pracować - 6 godzin dziennie (spowoduje to wzrost gospodarczy); - główne założenia: wspólne posiłki, ujednolicone ubrania,skromny dobrobyt (wykluczał zbytek), brak pieniędzy bo państwo zaspokaja potrzeby ludzi, złoto w pogardzie ludzi, surowe represje za pogwałcenie prawa, nie wolno publicznie propagować ateizmu (ateistów się nie karze), wolny czas poświęcać nauce - preferując ' wiedzę stosowaną a nie abstrakcyjna;• utopia nie jest traktowana jako najlepszy ustrój, ale jest przykładem, że można żyć lepiej. H. Samt-Simon (1760-1825) uważał: - francuski arystokrata, twórca dzieła „O reorganizacji społeczności europejskiej''; dążył do zjednoczenia narodów Europy w jeden wspólny organizm (narody miałyby zachowaną niezależność; - produkcja przemysłowa uprawiana przez zrzeszenia producentów na szeroką skale. Zniesie to dotychczasowe konflikty społeczne; • negacja chrześcijaństwa to droga do równości i braterstwa ludzi; - zmienić strukturę władzy państwowej: parlament miał być trzyizbowy: izba pomysłów (artyści i inżynierowie), izba weryfikacji (naukowcy) i izba wykonawcza (menedżerowie). R. Owen (1771-1858) uważał, że: społeczeństwo powinno opierać się na komunach ( Fourier opowiadał się za wzorowymi koloniami produkcyjno-bytowymi, które nazwał falansterami) - rodzaj spółdzielni, zrzeszających 1000-1500 osób; będąc właścicielem przędzalni, skraca czas pracy z 14 do 10 godzin i 45 minut, ogranicza pracę dzieci, buduje w niej (na terenie przędzalni) mieszkania, otwiera sklepy oraz szkoły; w 1818 r. proponował powołanie Komisji Pracy (uważany za prekursora MOP). 2. Anarchizm • Twórcy anarchizmu: Pierre Proudhon - Francuz -1809-1865, Michał Bakunin - Rosjanin 1814-18 76), Piotr Kropotkin - 1842-1921; • Anarchizm - ustrój społecztty be:

(…)

… zbędne (anarchosyndykalizm). 3. Socjalizm bezpaństwowy Edwarda Abramowskiego • E. Abramowski tworzył w okresie zaborów (1868-1918); • Jest twórcą programu rewolucji moralnej - przekształceń w świadomości obywateli, które wiodą do wychowania nowych obywateli, zdolnych do działań dla siebie w stowarzyszeniach - ale nie na rzecz państwa; • Był przeciwnikiem państwa; " Przyświecały mu w walce o nowy ład…
… społecznej nakazuje reformy i nadzoruje ich wykonanie; • Etatyzm państwa: stopień zaangażowania państwa w życie społeczno-gospodarcze, krępowania inicjatyw prywatnych i społecznych przez państwo/Państwo powinno być ustawodawcą, koordynatorem i kontrolerem poczynań społecznych; • Ważna podmioty polityki społecznej to: związki zawodowe. Kościół i Międzynarodowa Organizacja Pracy; • Reformizm to postęp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz