Piotr Kropotkin

note /search

Anarchokomunizm - omówienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

. Za jego najwybitniejszego teoretyka jest uznawany Piotr Kropotkin. Zamiast indywidualnej albo grupowej własności środków...

Zagadnienia na egzamin.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

możliwości jej ograniczenia 3. Prawo wg Jerzego Jellinka 4. Piotr Kropotkin jako anarchista pokojowy 5...

Anarchizm - idee i nurty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2002

jego woli - Piotr Kropotkin Anarchizm syndykalistyczny - projekty ustroju społecznego opartego...

Anarchizm i syndykalizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

afirmacja jednostki Piotr Kropotkin - anarchokomunizm - "Wyznania zbuntowanego", "Anarchizm, jego filozofia...

Socjalizm demokratyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1239

, piewca przemocy dla zburzenia państwa Anarchokomunizm - Piotr Kropotkin: wiara w postęp i w dobroć natury...

Anarchizm - Godwin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2135

) odrzucał ideę stopniowania przemian, opowiadał się za rewolucją Piotr Kropotkin: (1842-1921...

Socjalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 896

- Rosjanin 1814-18 76), Piotr Kropotkin - 1842-1921; • Anarchizm - ustrój społecztty be: władzy państwowej...