Piotr Kropotkin

Anarchokomunizm - omówienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

. Za jego najwybitniejszego teoretyka jest uznawany Piotr Kropotkin. Zamiast indywidualnej albo grupowej własności środków...

Zagadnienia na egzamin.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

możliwości jej ograniczenia 3. Prawo wg Jerzego Jellinka 4. Piotr Kropotkin jako anarchista pokojowy 5...

Anarchizm - idee i nurty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1393

jego woli - Piotr Kropotkin Anarchizm syndykalistyczny - projekty ustroju społecznego opartego...

Anarchizm i syndykalizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

afirmacja jednostki Piotr Kropotkin - anarchokomunizm - "Wyznania zbuntowanego", "Anarchizm, jego filozofia...

Socjalizm demokratyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

, piewca przemocy dla zburzenia państwa Anarchokomunizm - Piotr Kropotkin: wiara w postęp i w dobroć natury...

Anarchizm - Godwin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1967

) odrzucał ideę stopniowania przemian, opowiadał się za rewolucją Piotr Kropotkin: (1842-1921...

Socjalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 756

- Rosjanin 1814-18 76), Piotr Kropotkin - 1842-1921; • Anarchizm - ustrój społecztty be: władzy państwowej...