Anarchizm i anarchosyndykalizm - przedstawiciele

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anarchizm i anarchosyndykalizm - przedstawiciele - strona 1 Anarchizm i anarchosyndykalizm - przedstawiciele - strona 2 Anarchizm i anarchosyndykalizm - przedstawiciele - strona 3

Fragment notatki:

- ANARCHIZM I ANARCHOSYNDYKALIZM Geneza Anarchizm - negacja państwa jako instytucji, która realizuje ucisk społeczny i tłumi swobodny rozwój osobowości człowieka
Niepowodzenia pewnych grup społecznych łączono z samym faktem istnienia państwa
Ze względu na metody wiodące do likwidacji państwa: pokojowy i rewolucyjny, stosunek do kwestii własności: indywidualistyczny, kolektywistyczny, komunistyczny William Godwin (1756-1836) Wszelkie zło rodzi się na skutek szkodliwego działania odwołujących się do przymusu instytucji; każdy rząd powinien być zniesiony jeśli stosuje przymus; idealne społeczeństwo z jednostek całkowicie wolnych i podlegających jedynie moralnej kontroli innych członków; w miejsce państwa organizacje kontroli społecznej, zasięgiem nie przekraczające granic parafii
Likwidacja nierówności majątkowej i małżeństwa; dążyć należy do wszechstronnego rozwoju jednostki ludzkiej
W naturze człowieka wystarczająco cech pozytywnych aby ideał mógł być osiągnięty Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) Podstawowym dobrem wolność, tłumiona przez państwo; państwo zlikwidować i na jego gruzach społeczeństwo oparte na umowach między ludźmi; złagodzenie stanowiska: federalizm połączony z zasadą podziału władz może stanowić skuteczną zaporę dla zmory centralizmu państwowego
Własność to kradzież, czyli zalegalizowane przez ustawy prawo do korzystania z cudzego dobra i cudzej pracy; chciał uzależnienia dochodu każdego pracownika wyłącznie od ilości osobiście wykonanej pracy
System mutualistyczny - oparty na świadczeniu wzajemnych usług na podstawie konkretnych układów pracy, zawieranych przez niezależne jednostki; w nowym systemie społeczno-ekonomicznym produkcja realizowana byłaby w ramach wolnych związków wytwórczych, skupiających rolników, przemysłowców i kupców, które Proudhon określał mianem syndykatów Michaił Aleksandrowicz Bakunin (1814-1876) państwo bezduszną machiną do uciskania istot ludzkich; żadne państwo nie będzie w stanie dać ludowi tego, co mu potrzeba; państwo to władza oparta na przemocy, unicestwić je natychmiast
Przeprowadzenie rewolucji wymaga tajnej organizacji spiskowej o charakterze kadrowym; która rzuci iskrę na przygotowany grunt
Rewolucja zlikwiduje własność prywatną i uspołeczni środki produkcji; rolnicze i przemysłowe artele, czyli wspólnoty, utworzą luźny związek z ciałami gminnymi, okręgowymi i narodowymi
Wspólnota wszechsłowiańska (federacja) wzmaga wsparcia dążeń niepodległościowych Polaków Piotr Kropotkin (1842-1921) W naturze ludzkiej dominuje impuls życzliwości i współdziałania, państwo tłumi go przez jego bezduszną machinę; złe jest każde państwo, zwłaszcza scentralizowane, biurokratyczne i wspierające każde nierówności majątkowe


(…)

… motoryczna postępu społecznego
Reformizm jest na rękę burżuazji, która dzięki niemu przedłuża swą egzystencję; wyeliminowanie z ruchu robotniczego wszelkich przedstawicieli inteligencji oraz warstw pośrednich; syndykat robotniczy zgrupuje wyłącznie przedstawicieli świata pracy; zrodzi się społeczeństwo wolnych wytwórców, w którym wszelka władza znajdzie się w ręku robotników
Przywrócenie siły - przemoc…
…, doskonale funkcjonująca na zasadzie pomocy wzajemnej; żadnych skodyfikowanych praw ani instytucji; ludzie pracowaliby w niewielkich wspólnotach rolniczo-rzemieślniczych (dehumanizacja pracy w warunkach produkcji wielkoprzemysłowej)
Lew Tołstoj (1824-1910)
Wysoka ocena natury człowieka, bohater literacki żyje w doskonałym kontakcie z naturą i Bogiem, krytyczny wobec państwa
Filozofia biernego oporu wobec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz