Pytania testowe z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe z egzaminu - strona 1 Pytania testowe z egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA SPOŁECZNA
1. Główne zasady liberalizmu to : a..................................... b..................................... c..................................... 2. Polityka opierająca się o pogląd , że procesy ludnościowe posiadają charakter samoistny i wyrażają się w braku istotnej ingerencji państwa w zjawiska demograficzne to : a. polityka pronatalistyczna b. polityka antynatalistyczna c. polityka neutralna 3. Aktywne działania polityki rynku pracy w Polsce to min.: a. zasiłki b. prace interwencyjne c. wcześniejsze emerytury 4. System zapobiegania prostytucji obowiązujący w Polsce to: a. prohibicjonizm b. reglamentaryzm c. neoreglamentaryzm d. abolicjonizm 5. System ochrony zdrowia cechujący się min.: dominacją sektora prywatnego , swobodną odpowiedzialnośćia za stan zdrowia, finansowaniem głównie z dobrowolnych składek indywidualnych to model : a. Rezydualny b. Bismarckowski c. Zaopatrzeniowy 6. Bezpośrednie negatywne mierniki stanu zdrowia to min.: a. chorobowość b. inwalidztwo c. poziom spożycia leków 7. Polityka zdrowona w ścisłym tego słowa znaczeniu obejmuje, wyodrębnione wg kryterium fazy zaawansowania działalności leczniczej, następujące formy działania : a.............................. b.............................. c.............................. 8. Jakie możemy wyróżnić rodzaje uzależnień: a................................ b................................ c................................ 9. Zasadnicze cele polityki zatrudnienia to : a.............................. b.............................. 10.Do mierników informujących o efektach działania infrastrukury społecznej zaliczymy min.: a. umieralnośc niemowląt b.udzielone porady medyczn na jednego mieszkańca c.poziom wykształcenia ludności 11. Do cech infrastruktury społecznej zaliczymy min.: a. krotki czas uzytkowania b. zmiennosc uzytkownikow c. uzaleznienie jakosci uslug od kwalifikacji obslugi 12.Wśród zaleceń programowych do cech ekonomicznych podlgajacych powszechnehmu spisowi ludnosci zaliczymy min.: a................................. b................................. c................................. 13. W rodzinie, w której dominująca, ze względu na właczenie dziecka do rodu i dziedziczenie pozycji społecznej, jest rola ojca, to rodzina ........................................... 14.Odmiana socjalizmu zakładająca reformowalnośc ustroju kapitalistycznego, kładąca główny nacisk na właściwe zasady i proporcje w podziale dochodu narodowego to:...................... 15.Liczba świeżych przypadków zachorowań w stosunku do liczby ludności to: a. zachorowalnośc b.chorobowość c.umieralnośc 16. Stosunek liczby urodzen żywych do liczby zgonów w danym okresie to: a. współczynnik reprodukcji brutto b. współczynnik reprodukcji netto c. współczynnik dynamiki demograficznej 17. Konstytutywne cechy współczesnego ubezpieczenia społecznego, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz