Konstytucyjny system organów państwa - strona 8

Prawo krajowe a prawo wspólnotowe-relacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

RELACJE MIĘDZY PRAWEM KRAJOWYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH A PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie została wyrażona expressis verbis w traktatach. Dopiero Traktat Ustanawiający Konstytucję d...

Rzecznik Praw Obywatelskich - Ombudsman w UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - Już w państwie starożytnym państwie istniał urzędnik słuchający skarg poddanych i informujący monarchę o ich treści, a także o własnych spostrzeżeniach. Towarzyszył faraonowi w Egipcie, występował w ustawodawstwie proroka Mojżesza, wspomagał wreszcie pod postacią cenzo...

Schemat sporządzenia skargi konstytucyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

Schemat sporządzenia skargi konstytucyjnej a) Informacje ogólne:      1) miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej;      2) imię i nazwisko skarżącego, a w przypadku skarżącego nie będącego osobą fizyczną należy podać nazwę, o...

Rada mninistrów-skład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

SKŁAD RM (art. 147 konst.) RM to organ kolegialny (wielkie odkrycie, nie sądzisz ; ) Składa się z - prezesa RM -ministrów i fakultatywnie -wiceprezesi RM -przewodniczący określonych w ustawach komitetów(są jak ministrze działowi) Przed objęciem urzędu muszą Złożyć oświadczenie o działalności go...

Skutki skargi konstytucyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

SKUTKI SKARGI KONSTYTUCYJNEJ: z dniem ogłoszenia orzeczenia TK cały akt normatywny lub konkretny przepis traci moc prawną. Ex nunc, czyli na przyszłość, co do zasady nie może już działać. WYJĄTKI: termin 18 miesięcy - ustawy termin 12 miesięcy - inny akt normatywny → oznacza to, że przez ten czas...

Sposób kreacji rzecznika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

SPOSÓB KREACJI RZECZNIKA : Na początku ( na mocy pierwotnej ustawy o RPO z 1987r) Rzecznika powoływał Sejm na wniosek Prezydium Sejmu . W tym trybie został powołany pierwszy Rzecznik - prof. Ewa Łętowska. Po noweli konstytucyjnej z 7 kwietnia...

Sposoby demokratycznego podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819

SPOSOBY DEMOKRATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI. Mamy dwie zasadnicze metody: losowanie głosowanie LOSOWANIE. Początek w Atenach. Obecnie uzasadnia się neutralność procesu decyzyjnego. Stosunkowo rzadko stosowane. Stosuje się w procesie karnym amerykańskim losowanie przy wyborze „12 sprawiedliwych”...

Stan klęski żywiołowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

(ust. Z 18.04.2002 o stanie klęski żywiołowej) Stan klęski żywiołowej Wcześniej regulowana w ust. O stanie wyjątkowym. KLESKA ŻYWIOŁOWA - katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają bezpieczeństwu życia lub zdrowia dużej liczby osób, ich niezbędnemu zaopatrzeniu lub mieni...

Stan nadzwyczajny w Konstytucji z 1997r

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Konstytucja z 1997r. Wyróżniamy 3 typy stanów nadzwyczajnych: WOJENNY WYJĄTKOWY KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (…) … na posiedzenie to Prezydent na wniosek RM może wydać rozporządzenie z

Stan wojny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

Stan wojny W polskiej doktrynie istnieją spory na temat prawnego charakteru stanu wojny. Wyłącznie instytucją prawa międzynarodowego publicznego, a jego następstwa odnoszą się tylko do stosunków pomiędzy poszczególnymi państwami odrębna inst...