Rzecznik Praw Obywatelskich - Ombudsman w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik Praw Obywatelskich - Ombudsman w UE - strona 1 Rzecznik Praw Obywatelskich - Ombudsman w UE - strona 2

Fragment notatki:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - Już w państwie starożytnym państwie istniał urzędnik słuchający skarg poddanych i informujący monarchę o ich treści, a także o własnych spostrzeżeniach. Towarzyszył faraonowi w Egipcie, występował w ustawodawstwie proroka Mojżesza, wspomagał wreszcie pod postacią cenzorów działania aparatu administracyjnego w Starożytnym Rzymie. Urząd ombudsmana utworzono po raz pierwszy w Szwecji w 1790r. W 1719 - urząd ten został przemianowany na kanclerza sprawiedliwości. Jednak w 1809r, na powrót w konstytucji szwedzkiej instytucja ombudsmana została wyodrębniona obok kanclerza sprawiedliwości. ( odtąd ombudsman staje się wyodrębnionym i niezależnym org. państwa, związanym coraz silniej z parlamentem) Przez wiele lat instytucja ta była fenomenem wyłącznie szwedzkim. W Europie wprowadzana dopiero po II wojnie światowej, z wyjątkiem Finlandii, która wprowadziła ombudsmana do swej konstytucji w 1919r. Dania - 1953
Norwegia - 1962
RFN - lata pięćdziesiąte ( w sprawach wojskowych) Nowa Zelandia - 1962
Gujana i Tanzania - 1966
W. Brytania - 1967 ( komisarz ds. administracji) Model brytyjski był tak zmodyfikowany w porównaniu z pierwotnym wzorem nordyckim, że rozwiązanie to zaczęło stanowić odrębny model ombudsmana. Lata 70te. - prawdziwa eksplozja instytucji ombudsmana. Francja - 1973 (francuskiemu rozwiązaniu również nadano cechy indywidualne.)
Lata 80te - Hiszpania, Holandia, Irlandia.
Węgry - 1990
Rumunia - 1991
Rosja - 1993 OMBUDSMAN W UE. UE wprowadziła do swego systemu instytucjonalnego ombudsmana, który ma zadanie rozpatrywać skargi obywateli państw członkowskich , którzy podniosą zarzut naruszenia ich praw w następstwie działań Lub decyzji podejmowanych wewnątrz Unii przez jej instytucje i org. Instytucja ta znalazła zakotwiczenie w traktacie z Maastricht, dzięki czemu Parlament Europejski uzyskał uprawnienie do jego powołania (25 września 1995r.) RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W POLSCE Rezolucja Komitetu Nauk Prawnych (PAN) z 11 kwietnia 1981 w sprawie reformy org. wymiaru sprawiedliwości i gwarancji niezawisłości sędziowskiej.
Powstanie Naczelnego Sądu Administracyjnego (1980) oraz Trybunału Stanu (1982) i Trybunału Konstytucyjnego (1985) 15 lipca 1987 - ustawa zwykła o powstaniu instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. (nie ma na początku statutu org. konstytucyjnego)
Status taki uzyskał dopiero dzięki noweli z 7 kwietnia 1989. Dodano do rozdziału IV konstytucji art36a o RPO. Na mocy art.77 Małej Konstytucji ( 17 października 1992) przepisy całego rozdziału V zostały utrzymane w mocy. Pierwotna ustawa o RPO poważnie znowelizowana ustawą z 24sierpnia 1991r. (zmieniono zakres kompetencji Rzecznika i tryb jego powoływania)

(…)

…. kontroli państwowej i ochrony prawa” art. 208 - 202. Ustawa nowelizująca z 12 maja 2000r. - Zaostrzyła wymogi prawne dla odwołania RPO (obecnie dla ważności uchwały Sejmu w tej sprawie potrzeba co najmniej 3/5 głosów posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów) Obecnie kompetencję do złożenia wniosku o odwołanie RPO ma Sejm , lub gr. co najmniej 35 posłów . Senat nie ma prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz