Stan wojny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan wojny - strona 1 Stan wojny - strona 2

Fragment notatki:

Stan wojny
W polskiej doktrynie istnieją spory na temat prawnego charakteru stanu wojny.
Wyłącznie instytucją prawa międzynarodowego publicznego, a jego następstwa odnoszą się tylko do stosunków pomiędzy poszczególnymi państwami
odrębna instytucja prawna rodząca skutki prawne zarówno w w sferze prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego swoisty rodzaj stanu nadzwyczajnego zawierającego także aspekty międzynarodowego. Nasz ustawodawca usytuował go poza rozdziałem dot. stanów nadzwyczajnych.
Art. 116 „ Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny ” ( wojna - przeciwieństwo pokoju,char. Się prowadzeniem działań zbrojnych pomiędzy nieprzyjacielskimi państwami) Podmiotem tego stosunku są państwa prowadzące walkę zbrojną, a przedmiotem sama wojna.
Skutki prawne jakie pociąga za sobą ogłoszenie stanu wojny:
zerwanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych
zawieszenie obowiązujących umów międzynarodowych
Przesłanki:
zbrojna napaść na teryt RP
sojusznicze zobowiązania do wspólnej obrony przeciwko agresji. Dec. O zawarciu pokoju/wypowiedzeniu wojny podejmuje Sejm, Jeżeli parlament nie możę zebrać się na posiedzenie to wtedy Prezydent. Luką jest natomiast brak przepisów określających warunki, skutki prawne i tryb wypowiedzenia wojny.
Na mocy art. 175 ust. 2 przewidziano możliwość ustanowienia i funkcjonowania sądów wyjątkowych, a także stosowania doraźnego trybu w postępowaniu sądowym. Mobilizacja przeprowadzana jest z mocy prawa.
Organy o charakterze szczególnym:
powołane w celu:
zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa
przezwyciężania potencjalnych kryzysów przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom dla obywateli lub ich mienia
RADA GABINETOWA (art.141) przewidziana jako instytucja łącząca najwyższe organy władzy wyko. Współdziałające w celu przezwyciężenia szeroko rozumianych kryzysów sytuacji w państwie. Powinna funkcjonować w przypadkach, gdy niezbędnym jest współdziałanie prezydenta z rządem w celu wypracowania optymalnej formy działania
zwoływana przez Prezydenta ws „ szczególnej wagi ” ← na podstawie tego określenia wnioskuje się, że odnosi się także do stanów nadzwyczajnych
rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta
nie przysługują jej żadne konkretne kompetencję
zwoływana sporadycznie, przeważnie w celu uzgodnienia stanowiska w kluczowych dla państwa sprawach, bądź wymiany opinii oraz w ogóle zasięgnięcia info o określonych, interesujących prezydenta sprawach.
Posiedzenia Rady Gabinetowej zwołane przez prezydenta Kaczyńskiego: 23 lutego 2006 - poświęcone programowi prac rządu w 2006 i zasad współpracy między rządem a prezydentem.

(…)

… planom rządu odnośnie wprowadzenia w Polsce euro. RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:
Pojawiła się w Małej Konst. Z1992r.
Organ doradczy Prezydenta w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa
miała zastąpić Komitet Obrony Kraju
przewidziana na wypadek wojny jako zalążek organu stanowiącego swoistą emanację parlamentu wyposażonego w kompetencje prawodawcze
Konst z 1997 → Rada - org…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz