Stany nadzwyczajne w tradycji RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stany nadzwyczajne  w tradycji RP - strona 1 Stany nadzwyczajne  w tradycji RP - strona 2 Stany nadzwyczajne  w tradycji RP - strona 3

Fragment notatki:

Stany nadzwyczajne w tradycji RP: Konstytucja z 3.05.1791r . Nie wypowiadała się wprost. Zawierała rozdział poświęcony sile zbrojnej. Sejm dec. O wojnie i pokoju. Możliwe było jego zwołanie w syt. Nadzwyczajnych:
gwałtownej potrzeby do prawa narodu, szczególnie w przypadku wojny ościennej
w przypadku wewnętrznego zamieszania groąącego rewolucją w kraju lub kolizją między magistraturami
w widocznym powszechnego głodu niebezpieczeństwie
w osierociałym stanie Ojczyzny po śmierci króla lub w niebezpiecznej jego chorobie. Dekrety Naczelnika Państwa z 1919. 2.01. Naczelnik wydał dwa dekrety: o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oraz o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych. Odtąd na wniosek MSW RM mogła stan wyjątkowy na czas nie dłuższy niż 3 msc, pod warunkiem, że zastosowanie innego środka nie przyniosło pożądanych skutków, i bezpieczeństwo publiczne było dalej zagrożone. MSZ mógł także wydawać rozporządzenia nadzwyczajne,a także ograniczać prawa obywateli. Np. rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy w Wawie i powiecie wawskim ze względu na skomplikowaną syt. Gospodarczą, bezrobocie i wystąpienia rewolucyjne robotników Rada Obrony Państwa. Powołana 1.07.1920 (wojna polsko-bolszewicka) przez Sejm. Miała podejmować dec. We wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem wojny oraz z zawarciem pokoju, a także wydawaniem w tym zakresie niezbędnych rozporządzeń i zarządzeń. Konstytucja marcowa. .
Zawierała postanowienia o możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego. W tych stanach zawieszano czasowo prawa obywatelskie. Mogło to nastąpić na obszarze państwa lub miejscowości, w której było to konieczne ze względu na bezpieczeństwo publiczne. W II RP stan wyjątkowy byłl wprowadzany 4 razy:
1922 - po zabójstwie Narutowicza
12.05 i 2.06 po zamachu Piłsudskiego
1.09 1939 po napaści hitlerowskiej Stan wojenny (zgodnie z rozporządzeniem z 1928)mógł być wprowadzony przez Naczelnego Wodza tylko w czasie wojny, na obszarach objętych działaniami wojennymi. Wprowadzenie tego stanu stanowiło podstawę do czasowego zawieszenia:
praw obywatelskich
działalności sądów doraźnych
ograniczenia kompetencji władz adm.
Stan wyjątkowy. Przesłanki:
trwanie wojny
groźba jej wybuchu
rozruchy wewnętrzne
działania o char. Zdrady stanu
Pociągał za sobą możliwość czasowego zawieszenia lub ograniczenia praw obywatelskich Konstytucja kwietniowa . Zwierała cały rozdział poświęcony stanom nadzwyczajnym, „Stan zagrożenia państwa” . Stan wojenny uzależniała od konieczności użycia sił Zbrojnych do obrony państwa. Zarządzał go Prezydent na obszarze całego państwa lub jego częścią. Ograniczano uprawnienia parlamentu, natomiast wzrost kompetencji głowy państwa i rządu np. prezydent mógł wydawać dekrety bez upoważnienia ustawowego we wszystkich dziedzinach z wyjątkiem zmiany konst.

(…)

… organami Komitetu Obrony Kraju. Jej celem było oddziaływanie na organy państwowe w celu realizacje przez nie zadań stanu wojennego.
19.12.1982 r. Rada Państwa podjęła uchwałę ws zawieszenia stanu wojennego i stopniowo uchylano obowiązujące ograniczenia. Nowa instytucja prawna, odmienna niż stan wojenny,postać stanu nadzwyczajnego. Obowiązywała w okresie przejściowym do całkowitego zniesienia rygorów stanu…
….
! po wprowadzeniu takie stanu funkcje adm. przejmował Komitet Obrony Kraju.
Znacznemu poszerzeniu uległ katalog czynów uznanych za przestępstwa bądź wykroczenia.
Rozwiązania prawne z okresu 1989 - 1997
Znowelizowana w 1989 Konst PRL przewidywała 3 postacie stanów nadzwyczajnych:
Stan wojny „Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie dokonania zbrojnego napadu na RP, albo gdy z umów międzynarodowych…
… prawa pracy,podporządkowanie interesom państwa i narodu organów władzy, administracji państwowej oraz jednostek organizacyjnych gospodarki uspołecznionej, ustanowienie szczególnej odpowiedzialności obywateli za nieprzestrzeganie obowiązującego porządku prawnego)
WRON(wojskowa rada ocalenia publicznego) - pozakonstytucyjna instytucja polityczna, działająca w terenie poprzez komisarzy wojskowych będących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz